Teamträning i akut omhändertagande på vårdenhet (in situ)

Sjukvården står inför många utmaningar, en av dem är att hålla en god patientsäkerhet. I stressade och akuta situationer ställs det, förutom individuella kliniska färdigheter, höga krav på ett fungerande teamarbete.

Målgrupp

Samtliga yrkeskategorier som kan behöva agera i akut omhändertagande av patient på vårdenhet eller mottagning.

Lärandemål

Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha en förmåga att:

  • Reflektera kring och agera utifrån patientsäkert och effektivt teamarbete såsom rolltydlighet, kommunikation, beslutsfattande.
  • Genomföra ett initialt omhändertagande av en patient med ett potentiellt livshotande tillstånd relevant till vårdenheten.
  • Övriga kursspecifika medicinska och/eller CRM mål diskuteras med kursbeställaren.

Kursinnehåll

Utbildningen sker in situ d.v.s. genomförs i verklig miljö på ett vårdrum/mottagningsrum på enheten med hjälp av en patientsimulator.  Utbildningen skräddarsys efter vårdenhetens förutsättningar och behov. Utbildningstid är en halv dag per tillfälle.

  • Introduktion till utbildningen efter överenskommelse med kursbeställare och lärandemål t ex ABCDE föreläsning, föreläsning/workshop i säkert teamarbete.
  • Två patientfall anpassade och relevanta för vårdenheten
  • Strukturerad reflektion utifrån lärandemål, i grupp efter respektive patientfall.
  • Skriftlig utvärdering görs efter övningen.

Anmälan

 

Kontaktperson

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.