Teamträning i akut omhändertagande på vårdenhet (in situ)

Sjukvården står inför många utmaningar, en av dem är att hålla en god patientsäkerhet. I stressade och akuta situationer ställs det, förutom individuella kliniska färdigheter, höga krav på ett fungerande teamarbete.

Målgrupp

Samtliga yrkeskategorier som kan behöva agera i akut omhändertagande av patient på vårdenhet eller mottagning.

Lärandemål

Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha en förmåga att:

  • Reflektera kring och agera utifrån patientsäkert och effektivt teamarbete såsom rolltydlighet, kommunikation, beslutsfattande.
  • Genomföra ett initialt omhändertagande av en patient med ett potentiellt livshotande tillstånd relevant till vårdenheten.
  • Övriga kursspecifika medicinska och/eller CRM mål diskuteras med kursbeställaren.

Kursinnehåll

Utbildningen sker in situ d.v.s. genomförs i verklig miljö på ett vårdrum/mottagningsrum på enheten med hjälp av en patientsimulator.  Utbildningen skräddarsys efter vårdenhetens förutsättningar och behov. Utbildningstid är en halv dag per tillfälle.

  • Introduktion till utbildningen efter överenskommelse med kursbeställare och lärandemål t ex ABCDE föreläsning, föreläsning/workshop i säkert teamarbete.
  • Två patientfall anpassade och relevanta för vårdenheten
  • Strukturerad reflektion utifrån lärandemål, i grupp efter respektive patientfall.
  • Skriftlig utvärdering görs efter övningen.

Anmälan

 

Kontaktperson

 

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter