Regional strokekurs

Att uppnå ökad kvalitet och säkerhet genom att stärka förmågan till teamarbete i det akuta omhändertagandet av strokepatient.

Målgrupp

Personal som arbetar patientnära på medicinens akutrum.

Lärandemål

Att uppnå ökad kvalitet och säkerhet genom att stärka förmågan till teamarbete i det akuta omhändertagandet av strokepatient.

Kursinnehåll

Kort genomgång av icke-tekniska färdigheter och CRM. Därefter simulerade patientfall med efterföljande reflekterande samtal.

Anmälan

Via bemanningsansvariga på akuten. Personal från neurologen anmäler sig till Stefan Hau Olsson.

Kontaktperson
Stefan Hau Olsson
Contact

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter