proACT

proACT

Målgrupp

Nyanställda läkare, sjuksköterskor och undersköterskor inom Region Skåne som arbetar patientnära.

Kursinnehåll

Kursen lär ut hur man förebygger och tidigt upptäcker en akut försämring hos en patient med hjälp av objektiva mått som poängskalor och undersökningsteknik men också hur man primärt ska handlägga den akut sjuka patienten enligt ABCDE-modellen.

proACT-kursen är en heldagsutbildning som inbegriper föreläsningar, diskussioner, praktiska övningar, kommunikationsövningar och träning i omhändertagandet av patienter.

Anmälan

Anmälan via Utbildningsportalen

Kontaktperson

Anette Ekberg, regional samordnare
Contact

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter