Medicinens akutrumskurs

Träning i effektivt teamarbete

Målgrupp

Personal som arbetar patientnära på medicinens akutrum.

Lärandemål

Teamarbete
A-E undersökning
MIDAS
PAL-skap
CRM- Crisis Resource Management

Kursinnehåll

Halvdag
Två patientfall som vardera följs av ett reflekterande samtal, vilket fokuserar på teamets arbete och det medicinska omhändertagandet av patienten.
Samtalet leds av övningsledare från Practicum.

Anmälan

Datum bestäms av schemaansvarig för AT-introduktion.

Kontaktperson
Susanne Åkesson, klinisk lärare Practicum
Contact

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter