Medicinens akutrumskurs

Träning i effektivt teamarbete

Målgrupp

Personal som arbetar patientnära på medicinens akutrum.

Lärandemål

Teamarbete
A-E undersökning
MIDAS
PAL-skap
CRM- Crisis Resource Management

Kursinnehåll

Halvdag
Två patientfall som vardera följs av ett reflekterande samtal, vilket fokuserar på teamets arbete och det medicinska omhändertagandet av patienten.
Samtalet leds av övningsledare från Practicum.

Anmälan

Datum bestäms av schemaansvarig för AT-introduktion.

Kontaktperson
Camilla Christensson, klinisk lärare Practicum
camilla.m.christensson@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.