Basal kirurgisk teknik för gynekologi och obstetrik

Målgrupp

Läkare, i första hand ST samt specialister som vill utveckla sin kirurgiska teknik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagarna behärska teknikerna för sutur- och knutanvändning, bukväggsförslutning, anläggande av drän, konisering, marsupialisation och laparoskopi. De ska även ha kännedom om säkerhets aspekter vid operativa ingrepp samt hur ett evidensbaserat kejsarsnitt utförs.

Kursinnehåll

Kursen omfattar teoretiska moment direkt följt av korresponderande praktisk träning för kursdeltagarna. Filmer och live demonstrationer inleder de praktiska momenten. Därefter sker övningarna i enlighet med ”Peyton’s four-step approach”.

Hands-on träningen omfattar instrument hantering, sutur/knutteknik på biologiska och syntetiska organ modeller, säker laparotomi och bukväggsförslutning, uterus och tarm suturering, gynekologins chirurgia minor, konisering, laparoskopi i box och simulator samt diatermi övningar. Utvärdering sker löpande genom OSATS (objective structured assessment of technical skills).

Anmälan

Anmälning/antagning görs nationellt via Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi. www.sfog.se

Kontaktperson

Thomas Bossmar,
Överläkare kvinnokliniken Lund
thomas.bossmar@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.