Basal kirurgisk teknik för gynekologi och obstetrik

Målgrupp

Läkare, i första hand ST samt specialister som vill utveckla sin kirurgiska teknik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagarna behärska teknikerna för sutur- och knutanvändning, bukväggsförslutning, anläggande av drän, konisering, marsupialisation och laparoskopi. De ska även ha kännedom om säkerhets aspekter vid operativa ingrepp samt hur ett evidensbaserat kejsarsnitt utförs.

Kursinnehåll

Kursen omfattar teoretiska moment direkt följt av korresponderande praktisk träning för kursdeltagarna. Filmer och live demonstrationer inleder de praktiska momenten. Därefter sker övningarna i enlighet med ”Peyton’s four-step approach”.

Hands-on träningen omfattar instrument hantering, sutur/knutteknik på biologiska och syntetiska organ modeller, säker laparotomi och bukväggsförslutning, uterus och tarm suturering, gynekologins chirurgia minor, konisering, laparoskopi i box och simulator samt diatermi övningar. Utvärdering sker löpande genom OSATS (objective structured assessment of technical skills).

Anmälan

Anmälning/antagning görs nationellt via Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi.

Kontaktperson

Thomas Bossmar,
Överläkare kvinnokliniken Lund
thomas.bossmar@skane.se

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter