ATLS (Advanced Trauma Life Support)

ATLS (Advanced Trauma Life Support)

Målgrupp

Legitimerade läkare som handlägger akuta traumapatienter, i första hand dock ST-läkare inom kirurgiska specialiteter samt anestesiologi. Nationell kurs.

Kursinnehåll

Kursen förmedlar under 3 dagar teoretiska och praktiska färdigheter för akut traumaomhändertagande. Tonvikt läggs på snabb och strukturerad patientundersökning, livsviktig behandling, stabilisering, individuell patientprioritering och transport.

Anmälan

www.atls.se

Kontaktperson
Sofi Sarin
Contact

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter