Akutsjukvård för AT-läkare

Akutsjukvård för AT-läkare

Målgrupp

Obligatorisk kurs för AT-läkare i Region Skåne.

Kursinnehåll

Fokus ligger på den initiala handläggningen av kritiskt sjuka patienter i alla åldersgrupper, differentialdiagnostik, EKG- och blodgastolkning, luftvägsfärdigheter med mera. Tyngdpunkten vid denna 2,5 dagars utbildning ligger på hands-on scenarioövningar och färdighetsträning.

Anmälan

Kontakta respektive AT-utvecklare/utbildningsledare på din studieort.

Kontaktperson

Eric Dryver
eric.dryver@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.