Akutsjukvård för AT-läkare

Akutsjukvård för AT-läkare

Målgrupp

Obligatorisk kurs för AT-läkare i Region Skåne.

Kursinnehåll

Fokus ligger på den initiala handläggningen av kritiskt sjuka patienter i alla åldersgrupper, differentialdiagnostik, EKG- och blodgastolkning, luftvägsfärdigheter med mera. Tyngdpunkten vid denna 2,5 dagars utbildning ligger på hands-on scenarioövningar och färdighetsträning.

Anmälan

Pia Johansson, AT-utvecklare och utbildningsledare.
Contact

Kontaktperson

Eric Dryver
Contact

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter