Akut omhändertagande enligt ABCDE – interprofessionellt arbete på akutrummet (AT2)

Målgrupp

AT-läkare från olika sjukhus i Region Skåne.

Lärandemål

Stabilisera vitala funktioner. Utföra A-B-C-D-E. Tillkalla hjälp om det behövs. Agera tydligt i sin roll som ledare eller följare. Kommunicera effektivt och tydligt.

Kursinnehåll

Tre patientfall som vardera följs av ett reflekterande samtal. Fallen är vanliga akutfall som AT-läkarna kan komma att möta under sin tjänstgöring på akutmottagningen.

Anmälan

Datum bestäms av schemaansvarig för AT-introduktion.

Kontaktperson

Kontakta respektive AT-utvecklare/utbildningsledare på din studieort.

 

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.