Akut omhändertagande enligt ABCDE – interprofessionellt arbete på akutrummet (AT2)

Målgrupp

AT-läkare från olika sjukhus i Region Skåne.

Lärandemål

Stabilisera vitala funktioner. Utföra A-B-C-D-E. Tillkalla hjälp om det behövs. Agera tydligt i sin roll som ledare eller följare. Kommunicera effektivt och tydligt.

Kursinnehåll

Tre patientfall som vardera följs av ett reflekterande samtal. Fallen är vanliga akutfall som AT-läkarna kan komma att möta under sin tjänstgöring på akutmottagningen.

Anmälan

Datum bestäms av schemaansvarig för AT-introduktion.

Kontaktperson

Pia Johansson, AT-utvecklare och utbildningsledare.
Contact

 

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter