Practicum

Practicum Clinical Skills Centre är Region Skånes regionala organisation för klinisk färdighetsträning och medicinsk simulering.

Enheten erbjuder högkvalitativ klinisk praktisk utbildning och träning i simulerad miljö för alla kategorier av medarbetare i sjukvården. Kursutbudet omfattar teamträning för kommunikativa och kognitiva färdigheter, teknisk färdighetsträning samt föreläsningar.

Practicum tillhandahåller även utbildningar till studenter inom olika vårdutbildningar, samt ger första hjälpen- och HLR-utbildning till myndigheter, organisationer och företag. Practicum samarbetar med Lunds och Malmö universitet.

Practicum är ackrediterat av Network of Accredited Skills Centres in Europe (NASCE). 

Logotyp för Network of accredited skills centres in Europe.   Logotyp för European Union of Medical Specialists.

Network of Accredited Skills Centres in Europe (NASCE) (nascenet.org)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.