LPO sällsynta sjukdomar

Lokalt programområde, LPO, för sällsynta sjukdomar.

Sällsynta sjukdomar omfattar många olika sjukdomsgrupper och patienternas behov varierar. LPO sällsynta sjukdomar ska samordna och sprida kunskap som säkerställer att patienterna får tillgång till bästa möjliga diagnostik, behandling och omhändertagande.

Medlemmar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.