LPO reumatiska sjukdomar

Lokalt programområde (LPO) för reumatiska sjukdomar.

LPO reumatiska sjukdomar ska arbeta för en kunskapsbaserad, säker, resurseffektiv och jämlik vård i hela regionen inom reumatiska sjukdomar.

Reumatism är ett samlingsbegrepp för många olika kroniska sjukdomar där grunden är av inflammatorisk orsak. Inflammation förekommer i leder och rygg men även i kroppens olika system och prognosen kan variera. Patienterna kan behöva stöd genom hela livet. Samverkan mellan olika vårdprofessioner samt medicinska discipliner är nödvändig.

Kontaktuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.