LPO psykisk hälsa

Lokalt programområde (LPO) för psykisk hälsa.

LPO psykisk hälsa ska arbeta för en god och jämlik vård i regionen.

Psykisk hälsa är ett brett område som omfattar allt från främjande och förebyggande insatser till högspecialiserad vård. Området inkluderar barn, vuxna och äldre och är angeläget för både regioner och kommuner.

Medlemmar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.