LPO njur- och urinvägssjukdomar

Lokalt programområde (LPO) för njur- och urinvägssjukdomar.

LPO njur- och urinvägssjukdomar ska arbeta för att utveckla och sprida kunskap så att denna används och finns tillgänglig i varje patientmöte. Njursjukvården kommer i framtiden att fokusera mer på förebyggande åtgärder och transplantation. Inom urologin stärks omhändertagande av bland annat njurstenspatienter.

Medlemmar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.