LPO lung- och allergisjukdomar

Lokalt programområde (LPO) för lung- och allergisjukdomar.

LPO lung- och allergisjukdomar ska arbeta för en god, jämlik och kunskapsbaserad vård av patienter med bland annat astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), luftvägsallergi, matallergi och obstruktiv sömnapné.

Medlemmar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.