LPO lung- och allergisjukdomar

Lokalt programområde (LPO) för lung- och allergisjukdomar.

LPO lung- och allergisjukdomar ska arbeta för en god, jämlik och kunskapsbaserad vård av patienter med bland annat astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), luftvägsallergi, matallergi och obstruktiv sömnapné.

Information om medlemmar kommer att uppdateras under våren. 

Lokala arbetsgrupper (LAG)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!