LPO kvinnosjukdomar och förlossning

Lokalt programområde (LPO) för kvinnosjukdomar och förlossning.

LPO kvinnosjukdomar och förlossning ska arbeta för en god och jämlik förlossningsvård samt bidra till att kvinnors hälsa förbättras.

Programområdets uppdrag omfattar hela vårdkedjan, dvs. prevention, utredning, behandling och uppföljning, för både gynekologi och obstetrik. I förlossningsvård ingår åtgärder såväl före och under som efter en förlossning.

Medlemmar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.