LPO hjärt- och kärlsjukdomar

Lokalt programområde (LPO) för hjärt- och kärlsjukdomar.

LPO hjärt- och kärlsjukdomar ska utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap i vården av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar. Hjärt- och kärlsjukdom är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige idag och omfattar bland annat hjärtinfarkt, hjärtsvikt och venösa bensår.

Information om medlemmar kommer att uppdateras i april. 

Lokala arbetsgrupper (LAG)

  • LAG kritisk benischemi, för införandet av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp
  • LAG hjärtsvikt, för införandet av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp
  • LAG läkemedel hjärt- och kärlsjukdomar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!