LPO cancersjukdomar

Lokalt programområde, LPO, för cancersjukdomar.

Lokalt programområde cancersjukdomar utgörs av strategiska cancerrådet. Programområdet arbetar för införandet av den nationella cancerstrategin.

Cancerstrategin syftar till att främja långsiktig utveckling inom centrala områden som prevention och tidig upptäckt av cancer, patientfokus genom bland annat god tillgänglighet, information och sammanhållna vårdkedjor samt kunskapsutveckling i cancervården.

Medlemmar

Lokala arbetsgrupper (LAG)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.