LPO äldres hälsa och palliativ vård

Lokalt programområde (LPO) för äldres hälsa och palliativ vård

LPO äldres hälsa och palliativ vård har huvudansvar för ett kunskapsområde som bland annat omfattar geriatrik, vård av multisjuka/sköra äldre, palliativ vård och vård av personer med demenssjukdom.

Programområdet fokuserar också på preventivt och hälsofrämjande arbete med syfte att förebygga skador och ohälsa.

Medlemmar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.