Kontakt och support

Kontaktuppgifter för tekniska frågor, systemsupport och beställningar för offentlig och privat vårdpersonal.

Ring Servicedesk på telefonnummer 077-67 30 000. Numret använder röststyrning. Beskriv ditt ärende. Om du är privat vårdgivare, säg ”privata vårdgivare”.

Du kan också felanmäla genom att lägga ett ärende i Ritz

Felanmäl via Ritz (ritz.skane.se)

Vårdgivarservice

Vårdgivarservice ger support till privata vårdgivare, hälsovalsenheter samt vårdvalsenheter inklusive tandvårdsaktörer.

Via vårdgivarservice kan du få stöd i frågor som avtal, vårdersättning, regelverk, e-tjänster samt behörighet för system som Pasis, Lizzy, Mina planer och Skånekatalogen.

Vårdgivarservice

Telefonnummer: 040-623 90 00

Driftstörningar

På Driftinformation publiceras driftstörningar, uppgraderingar och planerade åtgärder för IT- och telefonitjänster.

Driftinformation externt (driftinfo.skane.se)

Mer information om vad som publiceras på driftinformation finns på Vårdgivare Skåne på sidan IT driftinformation.

IT driftinformation

Systemsupport

Support för IT-system hittar du under IT-stöd och tjänster. Här hittar du kontaktuppgifter och annan relevant information för respektive system.

IT-stöd och tjänster A-Ö

IT-beställningar

Beställning och avbeställning för användare, enheter, certifikat samt åtkomst till journalsystem.

IT-beställningar

Behov, frågor och utveckling av IT-stöd och digital funktionalitet 

Dialog kring behov, frågor och utveckling av IT-stöd och digital funktionalitet diskuteras på olika nivåer inom Region Skåne, och arbetas med i en samverkansstruktur mellan Hälso- och sjukvårdsstyrning, Digitalisering IT och MT, Vårdgivarservice och SDV-programmet.  

Frågor om befintlig tjänst eller IT-tjänst 

Kontakta Servicedesk på telefonnummer 077-67 30 000. Frågan skickas sedan vidare internt för hantering och återkoppling.

Vid ytterligare frågor angående IT-leveranser till privata vårdgivare kontakta Leveranskoordinator privata vårdgivare på Digitalisering IT och MT: 

E-post: ssp.it@skane.se

Behov kopplat till utrullningen av SDV

Kontakta din SDV-kontakt. 

Samverkan med privata vårdgivare 

Du kan läsa mer om samverkansstrukturen kring privata vårdgivare på sidan:

Samverkan med privata vårdgivare

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.