E-tjänstekort (RS-kort)

Ett RS-kort är ett elektroniskt ID-kort (eID-kort) med Region Skånes tjänstecertifikat, även kallat SITHS-kort. Kortet ska användas av samtliga medarbetare för all identifiering inom Region Skåne.

För att klara allt högre krav på säkerhet och identifiering har regionstyrelsen beslutat om införande av e-tjänstekort med tjänstecertifikat som ska användas av samtliga medarbetare för all identifiering inom Region Skåne.

Med tjänstecertifikaten höjs säkerheten avsevärt vid inloggning till IT-system. Detta är även en förutsättning för att kunna dela elektronisk information på ett effektivt och säkert sätt. 

Anvisningar

 • Privata vårdgivare

  Kontakta Servicedesk tel 0776-73 00 00 (externt).

  Offentliga vårdgivare

  • Kontakta Servicedesk för frågor som rör din dator och kortläsare: 
   30 000 (internt) eller 0776-73 00 00 (externt).
  • Kontakta din närmaste kortstation för frågor kring beställning eller uthämtning av eTjänstekortet (RS-kort).

  Kortstationer

  Privata tandläkare

  Kontakta: Vårdgivarservice 

 • Om du är offentlig vårdgivare hittar du all information om eTjänstekortet (RS-kortet) på Region Skånes gemensamma intranät.

  Du kan också kontakta din närmaste kortstation för frågor kring beställning eller uthämtning av eTjänstekortet (RS-kort).

 • Beställning

  Hämtning av kort

  Enligt ny rutin ska medarbetaren personligen hämta sitt kort på den i beställningen angivna kortstationen. Vid hämtning av kortet måste giltig svensk ID-handling samt kuvertet med pinkoder (som har levererats till bokföringsadressen) tas med.

  Vid avslut av anställning/uppdrag

  e-Tjänstekortet ska lämnas tillbaka ituklippt till kortstation för avregistrering. 

  Reservkort

  För medarbetare som saknar svenskt personnummer alt. svensk bokföringsadress är det inga ändringar mot tidigare. Beställning och aktivering sker på samma sätt som idag – reservkort får användas.

  Kontroll av giltighetsdatum

  Kontrollera giltighetsdatum på ditt certifikat i NetiD Administration
  Du gör så här:
  • Högerklicka på NetiD ikonen och välj Administration (gamla)

 • Vänd dig till din uppdragsgivare från Region Skåne för hjälp att skaffa Region Skåne certifikat.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.