Smittskydd - statistik

Statistik för anmälningspliktiga sjukdomar i Skåne, årsspecifik statistik med analys och halvårsstatistik 2017.

Sjukdomsstatistik

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter