Skånes digitala vårdsystem (SDV)

Skånes digitala vårdsystem, SDV, är en ny heltäckande digital plattform för Region Skånes vårdförvaltningar och de privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne.

Skånes digitala vårdsystem knyter ihop hälso - och sjukvården i hela Skåne med gemensamma arbetssätt. Privata och offentliga vårdgivare kommer att arbeta i samma digitala miljö, med en journal per patient.

Patienten får tillgång till samma journal och läkemedelslista som hälso- och sjukvården. Detta är vi först i Sverige med att göra. Målet är att bidra till bättre hälsa för fler i Skåne.

Arbetet med SDV, som görs tillsammans med leverantören Cerner, är det mest omfattande förnyelsearbetet i Region Skånes historia.

För att följa vad som händer just nu i projektet kan du läsa den senaste månadsrapporten.

Vad vill vi uppnå med SDV?

  • Ökad tillgänglighet. Med ett gemensamt system och bättre digitala verktyg blir det lättare att få kontakt med vården, och vården kan också planera bättre.
  • Bättre upplevelse för patienter och medarbetare. Med enhetliga arbetssätt blir vården mer jämlik för alla, och det blir enklare för medarbetarna. När patienten ser mer av sin information kan hen bättre följa sin väg genom vården och vara mer delaktig i sin vård.
  • Bättre kvalitet. Med ett system och en enda journal behöver patienten inte upprepa sig så mycket, och vi får minskad dubbeldokumentation och ökad kvalitet på informationen.
  • Bättre befolkningshälsa. Med bättre underlag kan vi se mönster, både för varje patient och för större grupper, och då kan sjukdomar förebyggas.
  • Effektivare processer. Med en sammanhållen IT-miljö får vi bättre förutsättningar för att ge god vård, och att fortsätta utveckla på ett sätt som blir till nytta för alla.

Varför väljer vi att införa SDV?

Idag har vi många och ofta gamla IT-system som inte hänger ihop. Införandet av SDV innebär att de separata journalsystemen inom primär- och slutenvården ersätts av ett system med en inloggning, en journal och en läkemedelslista. 

Invånarna i Skåne förväntar sig att kontakterna med vården ska vara enklare. Samtidigt ökar befolkningen och människor lever allt längre, så varken pengar eller medarbetare räcker till för att ta hand om alla som behöver vård. Därför måste vi använda våra resurser på ett bättre sätt.

Medarbetarna behöver i sin tur bättre digitala verktyg och enhetliga arbetssätt för att kunna ge god och jämlik vård.

SDV påverkar alla inom vården

SDV kommer att påverka vardagen för samtliga medarbetare, inom såväl primär- som slutenvård, privat som offentlig. Standardiseringen och digitaliseringen av de olika vårdsystemen kommer att innebära att rutinerna inom vissa arbetsmoment förändras, medan andra utgår och ersätts av nya.

Som medarbetare inom Region Skåne och privata vårdgivare kommer du att få träning i det nya systemet innan det tas i bruk.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter