Kristianstad och Hässleholm

Här hittar du som är ST-läkare i Kristianstad eller Hässleholm information om forskning och kvalitetsarbete.

Forskning

Enligt socialstyrelsens föreskrift 2008:15 och 2015:15 gör man under sin ST ett arbete enligt vetenskapliga principer. För att kunna uppfylla dessa krav inom förvaltningen erbjuder vi en kurs i Klinisk forskningsmetodik 7,5 poäng. Denna kurs återkommer årligen.

Under kursen tilldelas du också handledare för det vetenskapliga arbetet. Vi rekommenderar att du redan före kursen tillsammans med din handledare har valt ett ämne för ditt arbete. Detta kan gärna ha anknytning till din blivande specialitet.

Forskningsinformation

Du hittar övergripande forskningsinformation såsom anslag att söka, policy, nätverk, delta i forskningsstudie, pågående forskning samt kontaktinfo till forskningschefer på skane.se. Informationen riktar sig såväl till invånare som till forskare.

Forskning (skane.se)

På webbplatsen för "Forskningsplattformen Hälsa i samverkan" finns en idébank för studentuppsatser, kan finnas lämpliga uppslag också för ST-läkare.

Inbjudan till Kurs i Klinisk forskningsmetodik (hkr.se)

Kvalitetsarbete

Region Skåne förordar att dessa arbeten i första hand utgår från den utbildande enhetens verksamhet som en del i hälso-och sjukvårdens systematiska kvalitetsarbete.

Verksamhetschefen ska tillhandahålla en förteckning över relevanta frågeställningar kring kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, som ST-läkare kan välja att arbeta med. Verksamhetschef ska även ansvara för att en handledare utses som stöd till ST-läkaren så att delmål 4a kan uppfyllas.

Tid för genomförande av delmål 4a kan omfatta upp till fem veckor. Kvalitets- och utvecklingsarbetet skall innefatta de krav som ställs i delmålet. Resultatet ska redovisas skriftligt och på den utbildande enheten eller vid större yrkesrelaterad sammankomst.

Träning att kritiskt granska den egna verksamheten och att genomföra risk- och händelseanalys bör i första hand ske i seminarieform, arrangerad av den egna förvaltningen. Seminarieverksamhet kan även erbjudas regionövergripande som ett komplement.

Du hittar Region Skånes riktlinjer för ST-utbildning under rubriken Föreskrifter, riktlinjer och dokument.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.