Förskrivning av speciallivsmedel

Här hittar du regelverk och tillämpningar vid förskrivning av speciallivsmedel till patienter under respektive över 16 år.

Speciallivsmedel (livsmedel för speciella medicinska ändamål) är avsedda för personer där sjukdom eller behandling medför behov av speciell kost eller då kostförändringar inte räcker för att täcka personens energi- och näringsbehov.

Patienter 16 år och äldre

Patienter 16 år och äldre kan, i enlighet med regionalt beslut, få speciallivsmedel utskrivna med landstingssubvention. Bedömning av intag, behov, ordination och förskrivning görs av dietist utifrån tillämpningar och produktrekommendationer.

Tillämpningsanvisningar

Förskrivningsrutiner och egenavgift för kosttillägg och sondnäring:
Förskrivning av speciallivsmedel till patienter ≥16 år (pdf)
Förskrivning av speciallivsmedel till patienter ≥16 år (utskrift)
Enteral nutrition vid utlandsvistelse

Egenavgift för berikningsprodukter, förtjockningsmedel, produkter med specifikt innehåll eller sjukdomsinriktat användningsområde:
Bilaga Förskrivning av speciallivsmedel till patienter ≥16 år (pdf)

Skånelistan speciallivsmedel

Rekommenderade produkter vid förskrivning av speciallivsmedel. Observera att vissa av Skånelistans rekommenderade produkter kan vara andra än de som är ingår i upphandlingsavtalet för slutenvård och Skånes kommuner.

Skånelistan speciallivsmedel 2017 (välj Häfte vid utskrift)

Förskrivningsunderlag
Speciallivsmedel kan förskrivas i journalmall, elektronisk beställningsportal eller i separat dokument. Vid behov av förskrivning i separat dokument: 
Beslut landstingsbidrag (pdf)

Barn under 16 år

Barn under 16 år med vissa sjukdomar har lagstadgad rätt till reduktion av kostnader för för speciallivsmedel, godkända av Läkemedelsverket (L-märkta). Lagar och förordningar reglerar och beskriver förskrivningsrätt, vad som får förskrivas, till vilka diagnosgrupper de får förskrivas samt egenavgift.

Enteral nutrition vid utlandsvistelse

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter