Hjälpmedelsanvisningar på produktnivå

Hjälpmedelsanvisningar på produktnivå beskriver regelverket för hjälpmedel och läkemedelsnära produkter som kan förskrivas till patient.

Hjälpmedelsanvisningarna riktar sig till förskrivare inom Region Skåne eller på  vårdenheter som har avtal med Region Skåne samt andra berörda yrkesprofessioner.  

Hjälpmedelsanvisningarna är beslutade i Region Skånes politiska instanser och förskrivare är skyldiga att följa hjälpmedelsanvisningarna. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter