SDV på två minuter

Skånes Digitala Vårdsystem (SDV)

SDV, Skånes Digitala Vårdsystem är en ny heltäckande digital plattform för Region Skånes vårdförvaltningar och de privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne.

SDV, Skånes Digitala Vårdsystem knyter ihop vården i hela Skåne med gemensamma arbetssätt. Detta är vi först i Sverige med att göra. När allt är klart kommer SDV att bidra till bättre hälsa för fler i Skåne.

Införandet av SDV innebär att de separata journalsystemen som i dag används inom primär- och slutenvården ersätts av ett system med en inloggning, en journal och en läkemedelslista. Därutöver lanseras en patientportal, en modul för att främja befolkningshälsan samt flertalet automatiserade lösningar som ska förenkla vårdpersonalens vardag.

Arbetet med SDV, som görs tillsammans med leverantören Cerner, är det mest omfattande förnyelsearbetet i Region Skånes historia.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter