Akut mediaotit

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Akut mediaotit

Remiss till ÖNH-mottagning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ingen utredning och behandling avseende lågt prioriterande godartade tillstånd görs för närvarande.
 • Alla remisser bedöms och prioriteras. Patient och inremitterande informeras om handläggning.
 • Vid akut undersökning, ring först.

ICD-10-SE

H66.0 Akut varig mellanöreinflammation

Primärvård

 • Primärt omhändertagande av patient med akut mediaotit (AOM)

Specialiserad vård

 • Telefonkonsultation eller bedömning vid komplicerande faktorer, ibland vid terapisvikt eller recidiv

Epidemiologi

AOM är vanligt hos barn, vid två års ålder har cirka 70 % haft minst en AOM. Efter 7 års ålder minskar incidensen kraftigt.

Etiologi

AOM uppkommer vanligen sekundärt till virusinfektion i övre luftvägarna. Bakterier är oftast orsaken:

 • Pneumokocker 26-51 %
 • Haemophilus influenzae 16-41 %
 • Moraxella catarrhalis < 30 % 
 • Grupp A Streptokocker < 5 %

Definition

AOM är en purulent inflammation i mellanörat med plötslig debut som kan påvisas kliniskt.

Symtom

 • Värk i öra
 • Skrikighet eller irritabilitet hos barn
 • Ofta feber
 • Ibland sekretion från örat

Anamnes

 • Värk – debuterar eller förvärras nattetid
 • Duration – ofta kort duration av feber och skrikighet
 • Förkylning – sedan en tid

Status

 • Allmäntillstånd
 • Mun och svalg
 • Öroninspektion med otoskop eller öronmikroskop
 • Gärna öronmikroskopi med rörlighetstestning, pneumatisk otoskopi eller tympanometer – trumhinna med nedsatt eller upphävd rörlighet

Handläggning vid utredning

 • Säker AOM – purulent sekretion, perforerad/chagrinerad trumhinna eller en trumhinna som är buktande, ogenomskinlig, färgförändrad och orörlig
 • Osäker AOM – genomskinlig, färgförändrad, orörlig, ej buktande trumhinna eller då trumhinnan inte kan identifieras
 • Ej AOM – färgförändrad, rörlig, trumhinna eller då trumhinnan är genomskinlig, indragen/normalställd och orörlig

Differentialdiagnoser

 • Simplexotit
 • Sekretorisk otit (otosalpingit)
 • Skrikröd trumhinna
 • Kolesteatom
 • Extern otit
 • Käkledsbesvär

Handläggning vid behandling

 • Aktiv exspektans rekommenderas vid akut AOM för barn 1-12 år utan komplicerande faktorer.
 • Antibiotika ska ges när det är indicerat, alltid vid komplicerande faktorer.
 • Överväg bedömning av ÖNH-läkare i vissa fall vid komplicerande faktorer.

Aktiv exspektans

 • Erbjud återbesök efter 2-3 dagar vid utebliven förbättring, omgående vid försämring. Alternativt ge vårdnadshavaren recept på antibiotika med begränsad varaktighet att ta ut vid behov.
 • Rekommendera högläge.
 • Rekommendera smärtlindrande paracetamol eller ibuprofen (barn > 6 månader) vid behov.
 • Ge råd om att prova avsvällande näsdroppar eller koksalt.

Komplicerande faktorer

 • Svår värk trots adekvat smärtstillande behandling
 • Infektionskänslighet (av annan samtidig sjukdom/syndrom eller behandling)
 • Missbildningar i ansiktsskelett eller inneröra
 • Tillstånd efter skall- eller ansiktsfraktur
 • Cochleaimplantat
 • Känd mellanöresjukdom eller tidigare öronoperation (avser inte plaströr)
 • Känd sensorineural hörselnedsättning

Läkemedelsbehandling

Antibiotika bör ges till:

 • barn < 1 år eller > 12 år
 • vuxna
 • barn < 2 år med bilateral AOM
 • patient med spontanperforation av trumhinnan (oavsett ålder, överväg odling från hörselgång)

För barn med rör gäller särskilda överväganden.

Förstahandsval

 • Barn – penicillin V 25 mg/kg x 3 i 5 dagar
 • Vuxna – penicillin V 1,6 g x 3 i 5 dagar

Penicillinallergi

 • Ta nasofarynxodling inför behandling med makrolid
 • Barn upp till 40 kg – flytande erytromycin 20 mg/kg x 2 (eller 10 mg/kg x 4) i 7 dagar
 • Vuxna och barn > 40 kg – tablett roxithromycin (Surlid) 150 mg x 2 i 7 dagar
 • Vid terapisvikt – behandla enligt odlingssvar, om sådan finns. Vid behov kontakt med ÖNH-läkare för eventuell paracentes och odling
 • Vid recidivotit – 10 dagars behandling

Barn med rörflytning

 • I första hand – ge örondroppar Terracortril med Polymyxin B i 5-7 dagar till opåverkat barn.
 • I andra hand – ta en odling, överväg Ciloxan (ciprofloxacin).

Terapisvikt

Vid utebliven förbättring eller ny AOM trots minst 3 dygns behandling:

 • ta nasofarynxodling (vid perforation, odla från hörselgång)
 • efterfråga följsamhet till behandling
 • byt antibiotika eller överväg akut remiss till ÖNH
 • till barn – ge amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 10 dagar
 • till vuxna – ge amoxicillin 750 mg x 3 i 10 dagar

Recidivotit

Vid ny otit inom 1 månad med symtomfritt intervall:

 • ta nasofarynxodling vid upprepade recidiv
 • till barn – ge penicillin V 25 mg/kg x 3 eller amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 10 dagar
 • till vuxna – penicillin V 1,6 g x 3 eller amoxicillin 750 mg x 3 i 10 dagar 

Remissindikation för akutremiss

 • Misstanke om akut komplikation som meningit, mastoidit eller labyrintit
 • Vid behov vid terapisvikt eller recidiv

Remissindikation för elektiv remiss

 • ≥ 3 AOM på 6 månader eller ≥ 4 på 12 månader för ställningstagande till rörbehandling
 • Recidivotit hos barn < 1 år
 • Kvarstående perforation efter 3 månader

Kontroll efter AOM:

 • ingen – vid ensidig okomplicerad akut mediaotit och normalt status på andra örat
 • snar – vid kvarstående symtom som värk, kraftig tryck-/lockkänsla, öronflytning eller balanspåverkan
 • efter 3 månader – för barn < 4 år med dubbelsidig AOM eller med ensidig AOM och samtidig sekretorisk mediaotit på andra örat (kontroll avseende eventuell hörselnedsättning)
 • efter 3 månader – då patient eller anhörig misstänker kvarstående hörselnedsättning.

Frågor för utvärdering av hörselnedsättning hos barn

 • Är barnets språk/joller adekvat för åldern?
 • Kan barnet höra om en förälder pratar till det från rummet intill?
 • Vill barnet ha hög volym på TV, musik, spel eller ljudbok?
 • Hur fungerar barnet i aktivitet i grupp?
 • Verkar barnet uppträda hyperaktivt eller frånvarande?

Otit (akut mediaotit - AOM), Läkemedelsverket 

Publicerat: 2020-02-04
Giltigt till: 2023-02-28
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter