Vetenskaplig grupphandledning/öppet seminarium, Malmö

AVC-koordinator Beata Borgström Bolmsjö, PhD, distriktsläkare, håller en vetenskaplig grupphandledning/öppet seminarium.

Har du en projektidé, en vetenskaplig metodfråga, en ST-uppsats på gång eller är bara nyfiken på forskning och utveckling? Akademiska vårdcentraler (AVC) i Skåne anordnar seminarier för dig som är involverad i forsknings- och utvecklingsprojekt i primärvården.

Vi vill särskilt slå ett slag för ST-läkare, som här kan få diskutera sin vetenskapliga uppsats med disputerade handledare. Men alla i primärvården är varmt välkomna!

Seminariet hålls på Centrum för primärvårdsforskning, rum 28-10-026.

Skicka anmälan till beata.borgstrom_bolmsjo@med.lu.se senast 5/4. 

Max 6 deltagare.