Instruktioner för informationssäkerhet

I Region Skåne finns riktlinjer, instruktioner och anvisningar som anger hur informationssäkerheten ska hanteras. Alla användare och yrkeskategorier som hanterar information ska analysera hot och risker och vidta de skyddsåtgärder som krävs.

På denna sida finns instruktioner och patientinformation.

Region Skånes samlade informationssäkerhetskrav finns på:
Ledningssystemet för informationssäkerhet - Uppdrag & avtal

Riktlinjer för informationssäkerhet (pdf)

Instruktioner, rutiner och patientinformation

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter