LOL - läkare

Här finns information för dig som bedriver verksamhet enligt LOL. Sidorna ger dig en översikt över vad du behöver känna till kring lagar, regler och riktlinjer. Här finns också blanketter och kontaktuppgifter.

Läkare med viss specialistkompetens kan bedriva privat verksamhet enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,  LOL. Denna verksamhet finansieras av Region Skåne via det nationella ersättningssystemet, som också kallas nationella taxan.

Lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (Riksdagen.se)

Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av regeringen utifrån ett gemensamt underlag från Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges läkarförbund. Den nationella taxan framgår av förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning, FOL.

Förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning (Riksdagen.se)

Riktlinjer och rutiner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter