Laboratoriemedicin

Laboratoriemedicin är en central del av hälso- och sjukvården. Inom Region Skåne är merparten av verksamheten samlad i Labmedicin vid Medicinsk service som bedriver och utvecklar laboratoriebaserad diagnostik, behandling, forskning och vägledning. Labmedicin anordnar också utbildningar, möten och konferenser.

Fokus på preanalytiska fel

Etikettskrivare ökar patientsäkerheten och minskar antalet omtagna prov.
Under år 2016 fick Labmedicin avvisa mer än 2000 beställningar p.g.a. felaktigheter på namn och personnummer.
Genom att använda etikettskrivare är det enklare för provtagaren att göra rätt och färre patienter slipper komma tillbaka för ny provtagning.
Samtliga provbehållare (rör och burkar) samt remisser måste vara märkta med fullständig patientidentitet.
Använd etikettskrivare där patientens personuppgifter scannas från godkänd identitetshandling och kontrolleras via befolkningsregistret.

Om våra utbildningar

Analyser och anvisningar

Dokument och länkar

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter