Laboratoriemedicin

Laboratoriemedicin är en central del av hälso- och sjukvården. Inom Region Skåne är merparten av verksamheten samlad i Labmedicin vid Medicinsk service som bedriver och utvecklar laboratoriebaserad diagnostik, behandling, forskning och vägledning. Labmedicin anordnar också utbildningar, möten och konferenser.

Fokus på transporttider

Ju snabbare provet når laboratoriet, ju snabbare kan det analyseras och ge ett svar som skickas till beställaren. Idag kan det ta mellan 1 och 30 timmar för ett prov att nå laboratoriet. Projekt transportlogistik pågår med målet att uppnå snabba, jämna och kostnadseffektiva transportkedjor i Skåne. Detta gör att vi nu också justerar anvisningarna för Transport (se Analyser och anvisningar), allt eftersom projektet utvecklas.

Läs mer:

Om våra utbildningar

Analyser och anvisningar

Dokument och länkar

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter