Tandvård

Här hittar du regionala vårdprogram, riktlinjer, dokument och annan relaterad information för tandvården i Region Skåne. Ackrediteringsvillkor finns under Uppdrag & avtal och nås via länkarna under Relaterat.

Rekommendationer och riktlinjer

Kontakt

 • Kontaktpersoner

  För allmänna frågor, inklusive frågor angående avtal:

  Contact

  Felanmälningar – Tandvårdsfönster

  30000 (internt)
  0776-73 00 00 (externt)

  Kontaktpersoner

  Observera att vi gärna tar emot frågor och synpunkter via e-post.

  Behörigheter i Tandvårdsfönster

  Caroline Olsson, administratör
  Contact
  044-309 31 74

  Anneli Gurenius, administratör
  Arbetar tisdag, onsdag och torsdag fm.
  Contact
  044-309 35 16

  Frågor om F-kort, förhandsbedömning, regelverk för tandvårdsreformen 1999/2013 (N-, S- och F-tandvård).

  Kristina Rosenberg-Henriksson, bedömningstandläkare
  Arbetar onsdag och torsdag
  Contact
  044-309 35 04

  Kenneth Adregård, bedömningstandläkare
  Arbetar onsdag och fredag
  Contact
  044-309 35 21

  Gun Holmberg, bedömningstandläkare
  Arbetar onsdag 
  Contact 
  044-309 35 10
   
  Håkan Hellbjer, odontologisk sakkunnig
  Contact 
  044-309 35 29

  Frågor om uppsökande tandvård (munhälsobedömning och utbildning för omvårdnadspersonal), Tandvårdsintyg (TVI, grönt kort)

  Jeanette Appelqvist, hälso- och sjukvårdsstrateg, ansvarig för uppsökande verksamhet
  Contact
  044-309 35 19

  Fakturafrågor

  Liselott Andersson, administratör, N-, S- och F-tandvård
  Contact
  044-309 35 14

  Christel Åkesson, administratör, specialiserad barn- och ungdomstandvård samt urval inom ortodonti
  Contact
  044-309 35 17

  Susanne Jönsson har slutat, frågor hänvisas till Caroline Olsson på mail Contact eller telefon 044-309 31 74.

  Odontologisk frågeställning, regelverk, narkostandvård, asyl m.m.

  Håkan Hellbjer, odontologisk sakkunnig
  Contact
  044-309 35 29

  Dennis Canaki, Odontologisk sakkunnig inom ortodonti
  Timanställd. Arbetar en dag varannan vecka.
  Contact
  044-309 35 13

  Frågor om ackrediteringsvillkor m.m. inom Allmän barn- och ungdomstandvård 
  Magdalena Jacobsson, hälso- och sjukvårdstrateg, ansvarig för allmän barn- och ungdomstandvård
  Contact 
  044-309 35 24

  Susanne Jönsson har slutat, frågor hänvisas till Caroline Olsson på mail Contact eller telefon 044-309 31 74.

  Frågor om ackrediteringsvillkor m.m. inom specialiserad barn- och ungdomstandvård

  Stefan Adregård, hälso- och sjukvårdstrateg, ansvarig för
  specialiserad barn- och ungdomstandvård, samt N-, S- och F-tandvård
  Contact
  044-309 35 18

  Christel Åkesson, administratör
  Contact
  044-309 35 17
   
  Caroline Olsson, administratör
  Contact
  044-309 31 74
   
  Liselott Andersson, administratör, second opinion
  Contact 
  044-309 35 14

   

  Frågor om kvalité, uppföljning samt Vårdavtal med Folktandvården Skåne AB

  Barbro Persson, hälso- och sjukvårdsstrateg, ansvarig för kvalité, resultat, uppföljning och analys
  Contact
  044-309 34 27

  Enhetschef

  Pia Bagewitz
  Contact
  044-309 30 17

 • Adresser

  Här finns alla adresser och kontaktuppgifter till Enheten för tandvårdstyrning.

  Besöksadress

  Enheten för tandvårdsstyrning
  Rådhus Skåne (Plan 3)
  Kristianstad

  Postadress

  Region Skåne
  Koncernkontoret
  Enheten för tandvårdsstyrning
  291 89  Kristianstad 

  Om ni skickar rekommenderade brev måste adressen påbörjas med Region Skåne, annars kan vi inte hämta ut sådana brev.

  Fakturaadress

  Region Skåne
  Hälso- och sjukvårdsnämnden
  Er referens  xxxxxx *
  205 01 Malmö

  Fakturaadress vid ej patientrelaterad faktura

  Region Skåne
  Regionstyrelsen
  Enheten för tandvårdsstyrning
  Er referens xxxxxx *
  205 01 Malmö

  * Er referens avser RS-id-nummer till den som ska ha fakturan.

  Kontaktuppgifter

  Telefon 044-309 30 00 (växel)
  Contact

 • Odontologisk forskning i Region Skåne - OFRS

  Ansökan

  Ansökan om  medel för odontologisk forskning

  Forskningsanslag för Odontologisk Forskning i Region Skåne – OFRS, gällande 2016

  Medel för forskningsprojekt 2016 är tillgängligt för ansökan förutsatt vederbörliga beslut. Sökande som tidigare tilldelats medel kan söka för annat nytt projekt. Projekten kan löpa över flera år. Projektansvarig skall vara disputerad forskare och verksam i Skåne.
  Ansökningstiden utgår 2015-10-01.

  Ledigkungörelse forskningsanslag OFRS (pdf)

  Övergripande dokument

  Forskningsplan (pdf)
  Handlingsplan - odontologisk forskning (pdf)

  Kontaktuppgifter OFRS

  Caroline Olsson, administratör Region Skåne, Enheten för tandvårdsstyrning
  telefon: 044- 309 31 74
  e-post: Contact 

  Ledningsgrupp OFRS

  Dagordning 2015-06-22 (pdf) 
  Protokoll 2015-06-22 (pdf)

  Dagordning 2015-04-13 (pdf)  
  Protokoll 2015-04-13 (pdf) 
  Bilaga 1 till protokoll 2015-04-13 (pdf)

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter