Vård av personer från andra länder

Här finns information om hanteringen avseende hälso- och sjukvård (även hjälpmedel mm) av personer från andra länder samt utlandssvenskar. I rullningslistan hittar du specifika rutiner och riktlinjer för det land som personen bor i.

Samlad information om vård för asylsökande och flyktingar hittar du på skane.se/flyktingar

Informationsskyldighet till vårdsökande patient bosatt i annat EU/EES-land eller Schweiz

Från den 1 juli 2016 har vårdpersonal ökad skyldighet att informera patienter som är bosatta inom EU/EES eller Schweiz. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram rutiner och information till vårdpersonalen. Denna information kommer att bli färdig hösten 2016. 

Välj land

Övergripande frågor och svar

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter