Inkontinensportalen

Här hittar du information om hur du beställer förskrivningsbara inkontinenshjälpmedel, vad som gäller vid dispens, hur du gör vid eventuell reklamation och vart du vänder dig med frågor.

Du når sidan snabbt via www.skane.se/inkontinensportalen

Beställningsrutiner och sortiment

 • Löpande produktinformation

  Tillfällig produktförändring – Sanifix Dam stl S

  2015-03-26
  Sanicare har leveransproblem till slutet av april. Under tiden levereras en svart byxa istället för den vita. (Sidan 42 i katalogen)


  Produktförändring – Abri-Flex

  2015-02-26
  Abri-Flex (absorberande byxskydd) uppgraderas och blir tunnare, mjukare samt med mindre material. Flera storlekar får nya artikelnummer.

  Läs mer om förändringen i brev från leverantören (pdf, öppnas i nytt fönster)


  Ny rutin för dispensansökan från 1 mars

  2015-02-24
  Möjligheten att ansöka om dispens för inkontinenshjälpmedel försvinner den 1 mars 2015.

  Läs mer om den nya rutinen


  Förpackningsförändring – Libero Up&Go och Pampers Baby-dry

  2015-02-20
  Ny påsdesign och nya artikelnummer för Libero Up&Go 5, 6 och 7 samt Pampers Baby-Dry XL. De nya numren finns i produktkatalogen och i Kleo. 


  Produktförändring - TENA Slip

  2014-12-10
  TENA Slip uppgraderas med sidopaneler helt i nonwoven och ett nytt fastsättningssystem. Gäller i stort sett alla storlekar och görs successivt under december till mars 2015. Produkterna får nya artikelnummer och innerförpackningen ny design. Katalogen och Kleo uppdateras efterhand.

  Konverteringstabell över nuvarande och nya artikelnummer (jpg)


  Katalogen är uppdaterad

  2014-11-28
  Produktfakta Inkontinens är uppdaterad med lite nya bilder och artikelnummer. Sortimentet av tappningskatetrar har utökats med LoFric Origo i vissa storlekar. Den ska förskrivas restriktivt på grund av priset.


  Produktförändring – Conveen Security+ urinpåse

  2014-11-28
  Insidan av tömningsventilens lock får en slätare yta samtidigt som svetsen både i påsens nedre del och runt utloppet förstärks. 


 • Produktkatalog, beställning och distribution

  • Produktkatalog

  • Kleo - elektronisk beställning via internet

   Här hittar du information om hur du beställer via Kleo - beställningssystemet för förskrivning av inkontinenshjälpmedel. 

   Logga in i Kleo

   Saknar du inloggningsuppgifter följ anvisningarna under rubrik Är du ny Kleo-användare

   Beställningssystem Kleo

   Om du vill testa systemet KLEO, logga in och ange Skanetest2 både som användarnamn och lösenord. 

   Är du ny Kleo-användare?

   Fyll i formuläret Ansökan om Kleo-behörighet och skicka den till Schenker. Notera att formuläret ska undertecknas av verksamhetschef och i kommunerna av medicinskt ansvarig sjuksköterska. Har du frågor om Kleo, kontakta Schenkers kundtjänst.

   Ansökan om Kleo-behörighet (ifyllnadsbar pdf)

   Beställning

   När brukaren behöver få nästa leverans av produkter ringer den till Schenkers kundtjänst på telefon 0771-88 70 33. Förskrivaren bör lämna ett kundkort med detta telefonnummer till brukaren. 

   Kundkortet kan beställas från Mediq, nr 14245.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Antal uttag

   Förskrivning av inkontinenshjälpmedel gäller ett år från utfärdandet och brukaren är berättigad till högst fyra uttag av varje artikel. Förskrivaren beräknar brukarens behov så att varje uttag räcker i tre månader.

   Observera att detta inte omfattar gruppbeställningar till särskilda boenden, där man kan beställa löpande. 

  • Distribution

   Priserna gäller från 1 december 2014.

   Leverans enskilt boende 
   (inklusive avisering)

   Pris per leverans (SEK)

   1-5 kolli 149,40
   6-10 kolli 158,38
   11-15 kolli 179,72
   16-20 kolli 190,95
   21-60 kolli  207,80
   61 - kolli  224,65
   Akut leverans 561,62
   Om brukare ej är hemma för att ta emot leverans 426,83
   Returer inkl. transport- och administrationskostnader etc.  786,27

   Leverans särskilt boende 
   (inklusive avisering)

   Pris per leverans (SEK)

   Avisering 84,24
   1-5 kolli 185,34
   6-10 kolli 252,73
   11-15 kolli 303,28
   16-20 kolli 336,97
   21-60 kolli  393,13
   61 - kolli  449,30
   Akut leverans 842,43
   Returer inkl. transport- och administrationskostnader  et c.  898,59

 • Regler och riktlinjer

  • Vem kan förskriva?

   Verksamhetschefen bestämmer vem eller vilka av den behöriga hälso- och sjukvårdspersonalen som ska fullgöra uppgiften att självständigt förskriva inkontinenshjälpmedel. I kommunerna är det medicinskt ansvarig sjuksköterska som tar beslutet.

   Vissa produkter är markerade med en * i katalogen. Markeringen innebär att särskild kompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi, är nödvändig för att kunna bedöma behov, göra utprovning samt informera patienten om hantering av produkten.

   Om ordination är gjord av en vårdgivare med särskild kompetens enligt ovan, kan förskrivning vid behov även ske av annan vårdgivare inom Region Skåne. Vederbörande förskrivare måste då förvissa sig om att ha kunskap om hur produkten ska användas och hur uppföljning ska ske.

   Registrering av kundnummer

   För att kunna beställa inkontinenshjälpmedel måste förskrivarens enhet ha ett beställarkundnummer. Detta nummer erhålls genom att fylla i formulär Registrering av kundnummer som sedan mejlas till Schenker.

   Formuläret ska också användas vid adressändringar och borttagning av beställarkundnummer.

   Registrering av kundnummer (ifyllnadsbar pdf)

   E-post Schenker: Contact 

  • Vem kan få hjälpmedel?

   Personer med urin- och tarminkontinens samt urinretention får hjälpmedel om:

   • de är anslutna till den allmänna försäkringen och vistas i Skåne,
   • bor enskilt eller motsvarande (det vill säga inte är intagna på sjukhus för vård),
   • behöver hjälpmedel varaktigt.
  • Kostnadsansvar

   Vårdtagare som själv eller med hjälp av ledsagare kan ta sig till närmaste distriktssköterskemottagning eller vårdcentral ska få inkontinenshjälpmedel via landstingets förskrivare.

   Till de vårdtagare som har kommunal hemsjukvård är det kommunernas distriktssköterskor och sjuksköterskor som ansvarar för förskrivningen.

  • Förskrivning av produkt utanför avtal

   Det avtalade sortimentet ska täcka behovet av inkontinenshjälpmedel för de allra flesta. Om särskilda skäl föreligger, som medför att det avtalade sortimentet inte uppfyller ett behov som finns hos brukaren, finns möjlighet att förskriva annan produkt.

   Förskrivaren ska vara medveten om att det är ett avtalsbrott att förskriva en produkt som inte är avtalad om det finns en liknande produkt på avtal.

   Du förskriver produkt utanför avtal via ett ifyllnadsbart formulär

   Förskrivning av produkt som inte är avtalad kräver manuell förskrivning via ett ifyllnadsbart formulär.

   • Fyll i formuläret elektroniskt, skriv ut och faxa formuläret till DB Schenker.
   • Samtliga fält märka med * måste fyllas i.
   • Om uppgifter saknas faxas blanketten tillbaka utan åtgärd.

   Förskrivning/beställning av ICKE upphandlat inkontinenshjälpmedel (ifyllnadsbar pdf, öppnas i nytt fönster)

   Förskrivning av produkt utanför avtal medför längre leveranstid och en extra kostnad

   Produkter som inte är avtalade finns inte på lager hos distributören DB Schenker. Räkna därför med längre leveranstid än vanligt, upp till tre veckor. Dessutom medför förskrivningen en extra kostnad.

   • Förskrivning kan endast göras för en artikel och för ett uttag per blankett. 
   • Uppgifter om produkten (art.nr, förpackning och pris) fås från leverantören. De vanligaste leverantörerna finns sist i produktkatalogen, men även andra kan finnas.

   Produkter som inte är förskrivningsbara i samband med blås- och tarmfunktionsproblem

   Följande typ av produkter ingår aldrig i det skattefinansierade förskrivningsbara sortimentet i Region Skåne:

   Produktgrupp Icke förskrivningsbar produkt Motivering
   Tappningskateter Dilationskateter
   Installationskateter
   Behandlingshjälpmedel
   Engångs abs skydd för barn Tygblöjor Personlig persedel, egenfinansieras
   Engångs abs kydd för fixering i byxa för vuxen Abs kapacitet
   <100 ml Rothwell
   Finns på apotek och i detaljhandeln, egenfinansieras
   Fästanordningar för kroppsburna abs hjälpmedel vid inkontinens Bodystocking, kroppspyjamas / nattdräkt Personlig persedel, egenfinansieras
   Flergångs lakansskydd Flergångs lakansskydd med handtag och / eller glidyta Lyfthjälpmedel
  • Förskrivning till barn

   Inkontinens

   Förskrivning av inkontinenshjälpmedel till barn kräver fördjupad kunskap om bakomliggande orsaker. Det är en bedömningsfråga vid inkontinensutredningen när ett barn anses vara inkontinent.

   Upphandlingsgruppens rekommendation

   I de fall barnets sjukdom eller handikapp medför en ökad förbrukning av blöjor, rekommenderas att förskrivning ser av den uppskattade merförbrukningen. Förskrivning bör endast undantagsvis ske till barn under fyra år.

   Behandling av primär enures

   Behandling av primär nattenures inleds vanligen vid fem-sex års ålder.

   Vid sviktande behandling av enures rekommenderar upphandlingsgruppen förskrivning av produkter, i första hand lakansskydd, endast som ett komplement till lämpliga behandlingsåtgärder. Förskrivning av lakansskydd kan även vara aktuell i väntan på behandling.

  • Förskrivning till patient från annat landsting

   Vistelse under kort tid

   Patienter från annat landsting som vistas här tillfälligt har enligt riksavtalet rätt till viss vård. Patienten kan under vistelsen i det andra landstinget (vårdlandstinget) få förskrivet inkontinensartiklar. Leverans sker alltså till utomlänspatienten under tiden denna vistas inom vårdlandstinget. Vårdlandstinget svarar för administrationen, distributionen, produkter och finansiering av kostnaderna.

   Vistelse under längre tid

   Om vistelsen varar under en längre tid bör kontakt tas med hemlandsting om reglering av kostnaderna. Motsvarande gäller när brukare från Skåne vistas inom en annan huvudmans område. Det är alltså vårdlandstinget / vårdkommunens produktsortiment och regler som gäller. Kontakt får därför tas med distriktssköterska på vistelseorten. Avtalet med Schenker DS innefattar endast transporter i Skåne.

  • Förskrivning till patient med tillfälligt/inget personnummer

   För patient med tillfälligt eller inget personnummer kan beställning inte skickas elektroniskt i Kleo till Schenker.

   Det går däremot bra att fylla i beställningen i Kleo, skriva ut och faxa in den.

   Beställningssystemet Kleo

 • Reklamation av produkt och leverans

  Leveranser

  Synpunkter och klagomål på leveranser ska lämnas till kundservice hos Schenker DS kundservice inom 14 dagar efter mottagen leverans.

  Produkter

  Om levererade produkter visar sig vara behäftade med fel, ska brukaren meddela sin förskrivare. Förskrivaren reklamerar produkten till leverantören och ansvarar för att brukaren får ersättningsprodukt direkt från leverantören.

 • Kontakt

  • Distributionsfrågor

   Distributör Schenker DS

   Schenker DS distribuerar inkontinenshjälpmedel i hela Skåne
   Telefon 0771-88 70 33, fax 031-703 89 55
   E-post: Contact

   Region Skåne

   Har du frågor om distributionsavtalet kontakta inköpare Mattias Arvidsson.
   E-post: Contact, tel: 040-675 32 36

  • Produktfrågor

   Region Skåne

   Har du frågor om sortimentet vänd dig till:

   Produkter för barn

   Gunilla Tibbelin, uroterapeut
   E-post: Contact, tel: 046 - 77 09 09

   Katetrar

   Lix Höxbroe-Hansson, sjuksköterska urologi
   E-post: Contact, tel: 040 - 33 35 53

   Lätt inko-produkter

   Johanna Sjögren, uroterapeut och sjukgymnast
   E-post: Contact, tel: 040 - 33 35 23

   Allmänna frågor

   Gunilla Berglund, materialkonsulent
   E-post: Contact, tel: 040 - 675 30 33

    

   Skånes kommuner

   Är du förskrivare i någon av Skånes kommuner och är i behov av rådgivning eller har frågor om sortimentet m m, vänd dig i första hand till den som är kontaktperson för din kommun.

   Ebba Larsson

   E-post: Contact, tel: 042 - 33 74 32
   Kontaktperson för Bjuv, Bromölla, Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Ö Göinge.

   Kerstin Jönsson

   E-post: Contact, tel: 040 - 601 81 05
   Kontaktperson för Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.

   Helene Fjellström

   E-post: Contact, tel: 0708 - 40 74 82
   Kontaktperson för Malmö stad.