KVB-ansökan - utlämnande av patientdata

När du vill använda patientdata för forskning, anmäla till, eller inrätta, ett kvalitetsregister måste du ansöka om tillstånd till Samråd KVB (kvalitetsregister, vårddatabaser och beredning).

OBS! Ange Covid-19 i ämnesraden i ansökningsmejl för din KVB-ansökan, om du har fått förturshantering av ansökning hos EPM för studie med anknytning till Covid-19. Mellan den 23 - 19 augusti kan du mejla din Covid-19 KVB-ansökan till ulf.malmqvist@skane.se. Efter det mejlas den som vanligt till kunskapsstyrning@skane.se

Skicka ansökan till Samråd KVB när du vill:

  • använda personuppgifter ur Region Skånes informationssystem och pappersjournaler för hälso- och sjukvård vid forskningsändamål
  • använda personuppgifter från ett regionalt eller nationellt kvalitetsregister vid forskningsändamål, där Region Skåne är CPUA (centralt personuppgiftsansvarig)
  • inrätta ett regionalt eller nationellt kvalitetsregister med Region Skåne som CPUA
  • rapportera till ett regionalt eller nationellt kvalitetsregister

Du behöver inte skicka en KVB-ansökan när:

  • etikprövning inte är planerad
  • studien är ett kvalitetsarbete

Då behöver du istället ett skriftligt tillstånd av ansvarig verksamhetschef för att göra uttag ur aktuellt system.

Anvisningar

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter