KVB-ansökan - utlämnande av patientdata

När du vill använda patientdata för forskning, anmäla till, eller inrätta, ett kvalitetsregister måste du ansöka om tillstånd till Samråd KVB (kvalitetsregister, vårddatabaser och beredning).

Samråd KVB har ambitionen att ansökningarna som kommer in sju arbetsdagar innan beslutsmöte behandlas och tas upp för beslut.
På grund av pandemin har Samråd KVB fått begränsade personalresurser vilket tyvärr medför att vi nu har betydligt längre handläggningstider.   

OBS! Ange Covid-19 i ämnesraden i ansökningsmejl för din KVB-ansökan, om du har fått förturshantering av ansökning hos EPM för studie med anknytning till Covid-19. 

Skicka ansökan till Samråd KVB när du vill:

  • använda personuppgifter ur Region Skånes informationssystem och pappersjournaler för hälso- och sjukvård vid forskningsändamål
  • använda personuppgifter från ett regionalt eller nationellt kvalitetsregister vid forskningsändamål, där Region Skåne är CPUA (centralt personuppgiftsansvarig)
  • inrätta ett regionalt eller nationellt kvalitetsregister med Region Skåne som CPUA
  • rapportera till ett regionalt eller nationellt kvalitetsregister

Du behöver inte skicka en KVB-ansökan när:

  • etikprövning inte är planerad
  • studien är ett kvalitetsarbete

Då behöver du istället ett skriftligt tillstånd av ansvarig verksamhetschef för att göra uttag ur aktuellt system.

Anvisningar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.