KVB-ansökan - utlämnande av patientdata

När du vill använda patientdata för forskning, anmäla till, eller inrätta, ett kvalitetsregister måste du ansöka om tillstånd till Samråd KVB (kvalitetsregister, vårddatabaser och beredning).

OBS! UNDER PÅGÅENDE PANDEMI ÄR HANDLÄGGNINGSTIDEN FÖRDRÖJD FÖR BÅDE INKOMNA ÄRENDEN OCH FÖR HANTERING AV BESLUT. 

Skicka ansökan till Samråd KVB när du vill:

  • använda personuppgifter ur Region Skånes informationssystem och pappersjournaler för hälso- och sjukvård vid forskningsändamål
  • använda personuppgifter från ett regionalt eller nationellt kvalitetsregister vid forskningsändamål, där Region Skåne är CPUA (centralt personuppgiftsansvarig)
  • inrätta ett regionalt eller nationellt kvalitetsregister med Region Skåne som CPUA
  • rapportera till ett regionalt eller nationellt kvalitetsregister

Du behöver inte skicka en KVB-ansökan när:

  • etikprövning inte är planerad
  • studien är ett kvalitetsarbete

Då behöver du istället ett skriftligt tillstånd av ansvarig verksamhetschef för att göra uttag ur aktuellt system.

Anvisningar

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter