Vårdhygienisk checklista

Vårdhygien är Region Skånes expertfunktion i vårdhygieniska frågor. Vårdhygiens övergripande mål är att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner och minska risken för smittspridning i vården.

Inför avtalsskrivning med Region Skåne rekommenderas att nedanstående checklista gås igenom, för att förstå innebörden av vilka vårdhygieniska krav som ställs.

Klicka på länken för att komma till Vårdhygienisk checklista

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter