Rutiner vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 (tidigare här benämnt coronavirus, 2019-nCoV)

För information om handläggning av misstänkta fall följ länken.

Nedan finner du Vårdhygien dokument avseende covid-19 (tidigare här benämnt coronavirus 2019-nCoV).

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter