Multiresistenta bakterier

Här hittar du de rutiner som finns gällande multiresistenta bakterier i öppen och sluten vård.

Multiresistenta bakterier

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter