Kommunal vård och omsorg

Vårdhygieniska rutiner för vård i ordinärt boende, särskilda boendeformer, korttidsplats och gruppbostad LSS.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter