Kommunal vård och omsorg

Vårdhygieniska rutiner för vård i ordinärt boende, särskilda boendeformer, korttidsplats och gruppbostad LSS.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.