Informationsmaterial

Här hittar du säsongsanpassad information från Vårdhygien som kan användas exempelvis vid APT.

Vårdhygien erbjuder olika tema som ni kan använda för att uppdatera era medarbetare inom olika områden. Tanken är att det ska hjälpa er att lyfta/informera om aktuella smittor eller andra viktiga vårdhygieniska frågor på APT. Sen diskuterar ni hur det ser ut på er enhet gällande detta. Diskussionsfrågor kommer i slutet på filmen.

Gastroenteritvirus

Oktober 2021. En kort film med diskussionsfrågor och hänvisningar till PM och utbildningsmaterial.

Länk till filmen.

Region Skånes riktlinjer för virusorsakad gastroenterit

Webbutbildning: Influensa och calici. (Utbildningsportalen)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.