Informationsmaterial till APT

Här hittar du säsongsanpassad information från Vårdhygien som kan användas exempelvis vid APT.

Vårdhygien erbjuder olika tema som ni kan använda för att uppdatera era medarbetare inom olika områden. Tanken är att det ska hjälpa er att lyfta/informera om aktuella smittor eller andra viktiga vårdhygieniska frågor på APT. Sen diskuterar ni hur det ser ut på er enhet gällande detta. Diskussionsfrågor kommer i slutet på filmen.

Influensa och andra luftvägsviroser

December 2022: Influensasäsongen närmar sig. Smittsamheten är hög och vissa grupper riskerar att bli svårt sjuka. Vårdhygien har tagit fram en informationsfilm om influensa som kan användas vid APT.

All vårdpersonal behöver ha kunskap om influensa och andra luftvägsviroser, smittvägar och hur misstänka eller konstaterade fall ska hanteras. Filmen kan användas vid exempelvis APT och i slutet finns det diskussionsfrågor. Det går också bra att sprida filmen på andra sätt, till exempel på era hemvister.

Mer information om influensa finns på

Riktlinjer

Film

Tidigare informationsmaterial

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.