Handhygien

God handhygien är en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning. Vilket i sin tur bidrar till ökad patientsäkerhet.

Handskar

Användning av undersökningshandskar ses ofta som synonymt med god handhygien. Men används de felaktigt i moment där handsprit hade räckt kan det i stället bidra till ökad smittspridning och vårdrelaterade infektioner.  

Rena händer räddar liv

En webbplats som är tänkt att hjälpa dig som arbetar med att systematiskt förbättra handhygien inom vård och omsorg. Här finns informationsmaterial, affischer och verktyg för utvärdering. Framtaget av Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Rena händer räddar liv (folkhalsomyndigheten.se)

Patient och besökare

Även patienterna och deras besökare kan bidra till arbetet att minska smittspridning på sjukhuset genom att tvätta och desinfektera händerna, särskilt före måltid och efter toalettbesök. Affischen "Så tvättar du händerna" i A4 beskriver vad och hur du ska göra för att dina händer ska bli rena. Skriv gärna ut och sätt upp den på ställen du anser lämpliga.

Så tvättar du händerna (folkhalsomyndigheten.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.