Aktuella utbrott

På denna sida redovisas aktuella utbrott som kan föranleda särskilda hygienrutiner eller provtagning.

Pågående VRE-utbrott

Pågående utbrott av VRE på svenska sjukhus och sjukhus i Köpenhamnsområdet föranleder att patienter som vårdats inneliggande eller erhållit avancerad dagvård till exempel hemodialys och cytostatikabehandling de senaste 6 månaderna ska screenas för VRE vid inläggning eller avancerad dagvård på sjukhus i Skåne. Detta gäller för patienter från följande sjukhus:

  • Köpenhamnsområdet: Rikshospitalet, Amager, Hvidovre, Bispebjerg, Fredriksberg, Herlev och Gentofte Hospital
  • Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm

Provtagning för VRE görs vid inläggning eller avancerad dagvård i Region Skåne och i väntan på provsvar placeras patienten enligt "MRB-vårdplacering” på eget rum med egen toalett och vid riskfaktorer krävs isoleringsvård.

För vårdrutiner följ vårdhygiens riktlinjer för VRE. Vid direktöverföring från avdelning med okontrollerad smittspridning kan det bli aktuellt med förnyad provtagning efter 1 vecka, kontakta Vårdhygien för instruktioner. Vårdrumsplaceringen kvarstår då tills även dessa provsvar är klara.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter