TBE-vaccination

Information och riktlinjer gällande fästingburen encefalit (TBE).

TBE-vaccination rekommenderas till

 • fast boende och sommarboende samt personer som vistas mycket i skog och mark i områden med ökad smittrisk
 • den som ofta är ute i naturen i Skåne eller ofta blir biten av fästingar
 • den som skall vara ute i naturen i andra områden i Sverige där det finns en risk för TBE
 • resenärer som kommer att vistas i naturen på Åland, Baltikum eller i särskilda riskområden i Centraleuropa eller Östeuropa

Upphandlat TBE-vaccin

 • Upphandlat TBE-vaccin för Region Skåne är FSME Immun enligt nytt nationellt avtal från 2021-09-01. 

Utbredning

Vaccination

 • För personer äldre än 50 år och personer med nedsatt immunförsvar rekommenderas en extra dos första året.

  Grundvaccination

  För att förbättra vaccinationsskyddet i denna åldersgrupp och för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar/ immunmodulerande behandling ges en extra dos två månader efter dos två. 

  • Dos ett och två ges med 1 månads mellanrum.
  • Dos tre ges två månader efter dos två och dos fyra 5-12 (FSME) respektive 9-12 (Encepur) månader efter dos tre och innan nästa fästingsäsong.

  Snabbvaccination

  Snabbvaccination är sällan indicerat då tidsvinsten blir mycket liten jämfört med konventionellt schema med 2 doser (0, 28 dagar). Om det ändå ges, använd 3-dos schema (0, 7, 21 dagar). Undvik snabbvaccination med endast två doser (0,14 dagar) som ger ett sämre skydd på sikt.

  Boosterdoser

  Första boosterdosen ges 3 år efter dos fyra. Därefter ges ny boosterdos vart femte år om smittrisk kvarstår. Boosterdoser bör ges i god tid innan fästingsäsongen för optimalt skydd.

  Personer som påbörjat TBE-vaccination vid ålder över 50 år men som inte fått den extra dosen enligt ovan kan med fördel ges en extra dos 2 månader efter dos 3 eller 4 eller inför kommande fästingsäsong för att förstärka skyddet. När totalt 5 doser har givits fortsätter man med boosterdos vart femte år som för övriga.

 • Grundvaccination

  TBE-vaccination ges med tre doser under första året. Dos ett och två ges med 1-3 månaders mellanrum och dos tre 5-12 (FSME) respektive 9-12 (Encepur) månader efter dos två och innan nästa fästingsäsong.

  Snabbvaccination

  Snabbvaccination är sällan indicerat då tidsvinsten blir mycket liten jämfört med konventionellt schema med 2 doser (0, 28 dagar). Om det ändå ges, använd 3-dos schema (0, 7, 21 dagar). Undvik snabbvaccination med endast två doser (0,14 dagar) som ger ett sämre skydd på sikt.

  Boosterdoser

  Första boosterdosen ges 3 år efter dos tre. Därefter ges ny boosterdos vart femte år om smittrisk kvarstår. Boosterdoser bör ges i god tid innan fästingsäsongen för optimalt skydd.

 • Vaccinet kan ges från 1-års ålder och ger generellt ett bra skydd mot TBE hos barn.

 • Encepur och FSME Immun enligt Smittskydd Skåne

  Vid bristande tillgång på TBE-vaccin uppkommer frågan om utbytbarhet mellan de båda TBE-vaccinerna Encepur och FSME Immun. De två första doserna, respektive de tre första för personer som rekommenderas en extrados i grundvaccinationen bör helst vara av samma sort.

  Vid brist på vaccin eller oklarheter om vilket vaccin som givits tidigare är det bättre att vaccinera med tillgängligt TBE-vaccin än att avstå om indikation för TBE-vaccination föreligger.

  Efter de två respektive tre första doserna är de båda vaccinera utbytbara, det vill säga det går utmärkt att ge boosterdoser med FSME Immun om man grundvaccinerats med Encepur och tvärtom. Observera att de båda vaccinerna har olika åldersgräns för när barn- och vuxendoser ska användas.

 • Vid avvikelse från vaccinationsschema

  Friska personer under 50 år kan fortsätta med vaccinationsschemat oavsett intervall till föregående dos och behöver alltså inte börja om.

  För personer över 50 år eller för personer med nedsatt immunförsvar måste bedömning göras i varje enskilt fall. Eftersom risken för svår TBE-sjukdom är högre i denna grupp och att det immunologiska svaret på vaccin kan förväntas vara sämre bör man vara mer liberal med att börja om i vaccinationsschemat om det gått mer än ett år sedan första dosen.

  Kontraindikationer

  För kontraindikationer var god se FASS.se.

  Ej anledning att avråda

  TBE-vaccin har få biverkningar och det finns sällan anledning att avråda den som vill vaccinera sig även om man uppfattar att risken för smitta är låg.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.