TBE-vaccination

Information och riktlinjer gällande fästingburen encefalit (TBE).

TBE-vaccination rekommenderas till

  • fast boende och sommarboende samt personer som vistas mycket i skog och mark i områden med smittrisk.
  • resenärer som kommer att vistas i skog och mark på Åland, Baltikum eller i särskilda riskområden i Centraleuropa eller Östeuropa

Utbredning

Vaccination

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter