Zikavirus

Kunskapen om infektion med zikavirus ökar. Det är nu fastställt att infektion med zikavirus under graviditet kan orsaka mikrocefali och andra hjärnmissbildningar hos foster och att zikavirus kan orsaka Guillain-Barrés syndrom hos vuxna. Mer kunskap finns nu också om zikavirus som sexuellt överförd smitta. WHO har 6 september 2016 uppdaterat sina rekommendationer och rekommenderar nu att man undviker oskyddat sex och väntar med att försöka bli gravid under 6 månader efter utresa från område med spridning av zika-virus.

Zikavirus har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns sedan länge i Sydostasien och Afrika. Sjukdomen har tidigare inte funnits i Sydamerika men sedan maj 2015 har omfattande spridning av zikavirus konstaterats i Brasilien. Viruset som sprids av myggor har därefter påträffats i ett stort antal länder i Sydamerika, Centralamerika och Västindien samt även till Kap Verde. Under 2017 har antalet fall av Zika-virus infektion sjunkit betydligt i Brasilien vilket sannolikt beror på att befolkningen blivit immuna mot sjukdomen . Mer information om utbrottet av Zikavirus i Nord- och Sydamerika (2015- ) finns på Folkhälsomyndighetens hemsida

Zika-virus finns sedan tidigare i delar av Asien och Afrika. För detaljerad information för olika länder var god se 
Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC

I Sverige finns inte de myggarter, Aedes egypti och Aedes albopictus, som kan sprida zikavirus.

Zikavirus kan orsaka febersjukdom med ledvärk, hudutslag och ögoninflammation som för de flesta går över inom en vecka utan andra komplikationer. I Brasilien noterades under 2015 ett kraftigt ökat antal fall av mikrocefali hos barn till kvinnor som under graviditeten smittats med zikavirus. Det råder nu, efter omfattande utredningar, vetenskaplig konsensus om att zikavirus kan orsaka mikrocefali och andra hjärnmissbildningar hos foster. Även ett ökat antal fall av Guillain-Barrés syndrom hos vuxna har fastslagits vara utlösta av föregående infektion med zikavirus.

Alla som reser till område med spridning av zikavirus eller andra myggöverförda infektioner rekommenderas att noggrant skydda sig mot myggbett.

Gravida eller kvinnor som försöker bli gravida rekommenderas att allvarligt överväga ställa in eller att skjuta upp resa till område där zikavirus sprids. WHO avråder gravida kvinnor att resa till områden med pågående utbrott med zikavirus.

Det finns flera exempel på att zikavirus spridits genom sexuell kontakt från infekterad man till partner. Zikavirus har påvisats i sädesvätska men hur stor risken är för att smittas via sex är inte känt. För mer information och råd om sex under och efter resa i område med spridning av zikavirus var god se Folkhälsomyndighetens sida med
frågor och svar om Zikavirus. 

Diagnostik av zikavirus sker med PCR-analys av blod och urin samt med serologi. För vägledning i diagnostik av zikavirus  se Folkhälsomyndighetens sida
Vägledning för hantering samt diagnostik av misstänkta zikafall.

Regional riktlinje för zikavirus inom mödrahälsovården inom Region Skåne

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter