Vaccinering mot covid-19

Planeringen för pågående och kommande vaccinationer i Skåne utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19. Huvudprincipen är att störst behov går först och att äldre, personer med underliggande sjukdomar och vård- och omsorgspersonal ska prioriteras.

Tidplan för vaccinationen

Fas 1 i januari och februari

  • Personer som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst med behov av omvårdnad.
  • Personal inom äldreomsorgen som arbetar nära boende och omsorgstagare.
  • Hushållskontakter, det vill säga vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst med behov av omvårdnad.
  • Prioriterad vårdpersonal inom akutsjukvården.

Fas 2 och 3 i februari och mars

  • Personer som är 70 år eller äldre.
  • Vuxna personer som får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
  • Övriga personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19.
  • Personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Folkhälsomyndigheten arbetar just nu med att specificera dessa riskgrupper.

Fas 4 när vaccinationen av prioriterade grupper är färdig

Övriga personer som inte tillhör en riskgrupp.

Personalvaccinering

Planeringen för att etablera vaccinationsenheter på sjukhusen pågår. Målgrupperna för denna vaccination är i kommunens vård- och omsorgspersonal och övrig hälso- och sjukvårdspersonal.

Personal inom Region Skåne

På intranätet hittar du information om vad som gäller för dig som jobbar i Region Skåne. 

Riskgruppsvaccinering

Riskgrupper över 70 år kommer i huvudsak vaccineras av primärvården. Riskgrupper under 70 kommer att vaccineras av primärvården och eventuellt med stöd av upphandlade leverantörer. I den här fasen kommer också invånare i åldern 60-69 att vaccineras av upphandlade leverantörer.

Övrig vaccinering av invånare 18-59 år

Förberedelser inför kommande upphandling av externa vaccinatörer pågår. 

Dokument och länkar

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter