MERS-CoV

Här samlas Region Skånes övergripande handlingsplaner och rutiner för MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome).

Handlingsplan för MERS-CoV i Skåne

I Skåne följs Folkhälsomyndighetens rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av MERS-CoV:

Infektion med MERS-CoV skall misstänkas vid följande kliniska bilder, med insjuknande inom 14 dagar efter besök i Saudiarabien eller i andra länder med pågående utbrott (för aktuell utbrottssituation, se WHO| MERS situation updates):

  • Allvarlig klinisk nedre luftvägsinfektion med feber eller anamnes på feber  (≥38°C) och hosta
    eller
  • misstanke om nedre luftvägsinfektion (lunginflammation eller ARDS) baserad på radiologiska fynd

Indikation för provtagning för MERS föreligger också vid luftvägssymtom oavsett allvarlighetsgrad i vissa andra situationer, t.ex. om patienten inom 14 dagar före insjuknandet haft nära kontakt med misstänkt eller bekräftat fall av MERS. För definition av nära kontakt, se Folkhälsomyndighetens rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av mers.

Det är viktigt att vården när patienter tar kontakt (i första hand 1177 Vårdguiden, primärvården, ambulans och akutmottagningar) tidigt uppmärksammar personer som kan misstänkas ha smittats av MERS-CoV.

Fråga efter utlandsvistelse enligt ovan

  • Vid misstanke redan vid telefonkontakt ska närmsta infektionsklinik kontaktas för överenskommelse om fortsatt handläggning
  • Om patienten redan sökt vård ska hen omgående hänvisas till enkelrum med egen toalett (helst med sluss och adekvat ventilation). Följ rutiner enligt Vårdhygiens PM, Allvarlig luftvägsinfektion
    orsakad av mers. Kontakta omgående närmsta infektionsklinik
  • Läkare på berörd infektionsklinik avgör fortsatt handläggning

Vid kvarstående misstanke efter undersökning på infektionsklinik ska specifika prover tas och Smittskydd Skåne kontaktas
 
Provtagningsrutiner
Provtagning avseende kliniskt mikrobiologiska prover vid misstanke om MERS (Labmedicin)

Provtagningsrutiner avseende kliniskt kemiska prover (Labmedicin). (pdf) I detta dokument finns också anvisningar om packning och transport av prov.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.