MERS-CoV

Här samlas Region Skånes övergripande handlingsplaner och rutiner för MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome - Corona Virus.

Handlingsplan för MERS-CoV i Skåne

I Skåne följs Folkhälsomyndighetens rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av MERS-CoV:

Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av mers

 Infektion med MERS-CoV skall misstänkas vid följande symtombilder inom 14 dagar efter epidemiologisk riskexposition:

  • Akut luftvägsinfektion med feber eller anamnes på feber (≥38°C) och hosta eller

  • misstanke om nedre luftvägsinfektion baserad på kliniska eller radiologiska fynd

För definition av epidemiologisk riksexposition, se Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av mers

Det är viktigt att vården när patienter tar kontakt (i första hand 1177 Vårdguiden, primärvården, ambulans och akutmottagningar) tidigt uppmärksammar personer som kan misstänkas ha smittats av MERS-CoV.

  • Fråga efter utlandsvistelse enligt ovan, för närmare specifikation avseende länder: 
     Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av mer

  • Vid misstanke redan vid telefonkontakt ska närmsta infektionsklinik kontaktas för överenskommelse om fortsatt handläggning

  • Om patienten redan sökt vård ska hen omgående hänvisas till enkelrum med egen toalett (helst med sluss och adekvat ventilation). Följ rutiner enligt Vårdhygiens PM. Kontakta omgående närmsta infektionsklinik

  • Läkare på berörd infektionsklinik avgör fortsatt handläggning

  • Vid kvarstående misstanke efter undersökning på infektionsklinik ska specifika prover tas och Smittskydd Skåne kontaktas

Provtagningsrutiner

Provtagning avseende kliniskt mikrobiologiska prover vid misstanke om MERS (Labmedicin)

Provtagningsrutiner avseende kliniskt kemiska prover (Labmedicin).
I detta dokument finns också anvisningar om packning och transport av prov.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter