Riskgrupper för influensa

Information om riskgrupper gällande vaccination mot säsongsinfluensa.

Grupper som rekommenderas vaccination

De personer som har ökad risk att få allvarlig sjukdom eller avlida om de får influensa, bör vaccinera sig mot säsongsinfluensa. Det gäller följande grupper:

 • Personer 65 år och äldre
 • Gravida efter graviditetsvecka 12

Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:

 • kronisk hjärtsjukdom
 • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
 • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • kronisk lever- eller njursvikt
 • diabetes mellitus
 • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Vaccinationen mot säsongsinfluensa behöver upprepas varje år då skyddet av detta vaccin minskar relativt snabbt samt eftersom de influensastammar som cirkulerar ändras över åren.

Folkhälsomyndigheten rekommendationer

Utförliga vaccinationsrekommendationer för influensa finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndigheten betonar även vikten av vaccination till:

  • Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
  • All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.