Influensasäsong 2022-2023

Vaccinationerna startar den 8 november för personer i riskgrupp.

Aktuellt influensaläge

Vecka 20

Under veckorna 19-20 fortsatte antalet influensafall att minska. Influensasäsongen bedöms vara över efter en intensiv säsong. Runt jul fick vi en kraftig topp av antalet fall vilken dominerades av influensa A. I början på februari och ca 10 veckor framåt såg vi en andra, lägre, topp vilken dominerades av influensa B. Andelen H1N1(pdm09) utgjorde 56% av de ca 25% influensa A-fall som subtypats.

Beställningsrutin

 • Doser av säsongsinfluensavaccin finns nu på lager. Region Skåne har gjort en tilldelning av antalet beställningsbara doser till vårdcentraler för vaccination av riskpatienter. Vårdcentralernas tilldelning ligger fast till och med den 29 november. Därefter kan beställningar göras utanför tilldelningen, så långt vaccinet räcker.

  Influensavaccinerna kan beställas av Primärvården från och med tisdagen den 11 oktober 2022 och av sjukhusen samt offentligt finansierade privata leverantörer den 24 oktober. Vid beställning gäller Region Skånes upphandlade priser.

  Säsongsinfluensavaccin

  • Upphandlat säsongsinfluensavaccin är Vaxigrip Tetra® utan kanyl från Sanofi AB. 

   Upphandlad förpackning

   10x0,5ml – varunummer 527182 – Vaxigrip Tetra® utan nål

   Beställning av vaccin

   Beställning av Vaxigrip Tetra® görs via Oriolas kundservice på den avsedda beställningsmallen. Fyll i kundnummer, leveransadress samt antal förpackningar. 

   Den ifyllda beställningsmallen mejlas till:

   E-postadress: order@oriola.com

   Telefonnummer: 031-88 72 90

   Fax: 031-88 64 30

   För att kunna beställa Vaxigrip Tetra® måste du som beställare ha ett registrerat kundnummer hos Oriola. Har du inget kundnummer, kontakta Oriolas kundservice.

   E-postadress: nykund@oriola.com

   I undantagsfall finns det även möjlighet att beställa en mindre mängd Vaxigrip Tetra® via Apoex AB, Region Skånes läkemedelsdistributör.

  • Förstärkt influensavaccin Fluad Tetra® utan kanyl från CSL Seqirus, kommer i år att kunna beställas av vårdcentraler för vaccination av äldre boende på SÄBO.

   Upphandlad förpackning

   10x0,5 ml – varunummer 518768

   Beställning av vaccin

   Beställning av Fluad Tetra® görs antingen via Vaccinservices webbplats eller via Oriolas kundservice på den avsedda beställningsmallen. 

   Webbplats: http://vaccinservice.se/bestall/ 

   Telefonnummer: 031-88 72 90

   Fax: 031-88 64 30

   E-postadress: order@oriola.com

   För att kunna beställa Fluad Tetra® måste du som beställare ha ett registrerat kundnummer hos Oriola. Har du inget kundnummer, kontakta Oriolas kundservice via e-post eller besök Vaccinservice webbplats. 

   E-postadress: nykund@oriola.com

   Webbplats: http://vaccinservice.se/blikund/

  • Fluenz Tetra® säljs av Astra Zeneca.

   Tillgänglig förpackning 

   0,2 ml förfylld näspipett för engångsbruk

   10x0,2 ml - varunummer 551586

   Beställning av vaccin

   Beställning av Fluenz Tetra® görs via Tamros kundservice.

   Telefonnummer: 0771-150030

   E-postadress: vaccin@tamro.com

   För att kunna beställa Fluenz Tetra® måste du som beställare ha ett registrerat kundnummer hos Tamro. Har du inget kundnummer, kontakta Tamros kundservice via telefon eller e-post. Du kan också besöka deras webbplats och registrera dig där.

   Webbplats: https://www.tamro.se/vaccin/

  • Kanyler behöver beställas separat till både Vaxigrip Tetra ® och Fluad Tetra®. Vaccinet levereras i förfylld spruta utan kanyl. Detta gäller både endos- och tiodosförpackningar. Anledningen är EU-direktivet 2010/32 EU mot stick- och skärskador med stöd av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2012:7.

   Varje enhet måste därför själv beställa och bekosta sina kanyler. Upphandlad blå kanyl, SN2310 Safety Kanyl 23Gx25mm med stickskydd rekommenderas.

  Pneumokockvaccin

  • Upphandlat pneumokockvaccin är Pneumovax® från MSD Vaccinservice.

   Upphandlad förpackning

   10x0,5 ml – varunummer 466587.

   Så här gör du en beställning

   Beställning av Pneumovax® görs genom att kontakta MSD Vaccinservice via telefon eller e-post. 

   Telefonnummer: 0771-51 51 00

   Fax: 0771-51 51 01

   E-post: order@msdvaccinservice.se

   För att kunna beställa Pneumovax® måste du som beställare ha ett registrerat kundnummer hos MSD Vaccinservice. Har du inte något kundnummer hos MSD Vaccinservice, registrera dig på deras webbplats. 

   Webbplats: https://msdvaccinservice.se/bli-kund/

   Riskgrupper

   Pneumokockvaccination till ålderspensionärer med Pneumovax® rekommenderas vid ett tillfälle.

   Pneumokockvaccination av övriga riskgrupper

   Regionala riktlinjer för pneumokockvaccination på Vårdgivare i Skåne .

  Sekretesspriser

  • Samtliga vacciner har sekretesspris. Vid behov kan du få priserna genom att kontakta Koncerninköp Läkemedel. 

   E-postadress: koncerninkop-lakemedel@skane.se

   Skriv ”prisfråga” i ämnesraden och ange vilken verksamhet frågan kommer ifrån.

   Du som hanterar sekretessuppgifter omfattas av tystnadsplikt. Det innebär att du inte får diskutera eller föra vidare innehållet till andra än de som är berörda och behöver ta del av informationen i tjänsten. 

   Vid eventuell debitering av patient måste inköpspriset per dos för vaccinet avrundas uppåt samt slås samman med grundavgiften så att det verkliga upphandlade priset inte blir uppenbart för patienten och publikt.

   Kostnad för betalande kunder

   Priserna inkluderar grundavgift samt vaccinkostnad.

   • Fluenz Tetra®  350 SEK/dos
   • Pneumovax®  350 SEK/dos
   • Vaxigrip Tetra® 170 SEK/dos
 • Stammar som ingår i influensavaccinet

  A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09
  A/Darwin/9/2021 (H3N2)
  B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria)
  B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata)

  Aktuella influensavacciner säsongen 2022-2023

  Vaxigrip Tetra® 

  Upphandlat säsongsinfluensavaccin för vuxna och barn från 6 månaders ålder.

  Fluad Tetra® – för vaccination av äldre på SÄBO

  Region Skåne har i år på nationellt avtal köpt in det förstärkta säsongsinfluensavaccinet Fluad Tetra® för vaccination av personer från 65 års ålder som bor på SÄBO. Vaccinet innehåller förutom aktuella influensastammar också ett förstärkningsmedel (adjuvans) som ska stimulera till ett bättre vaccinationsskydd mot influensa.

  Fluenz Tetra®

  Upphandlat nasalt vaccin är i år Fluenz Tetra® som är ett levande försvagat influensavaccin med indikation till barn mellan 2-18 år. Vaccinet ges som nässpray. Tidigare studier visade på en bättre skyddseffekt jämfört med traditionellt inaktiverat influensavaccin, men senare data har visat mer likartad skyddseffekt av de båda vaccintyperna. Då det är ett levande vaccin är det kontraindicerat till barn med klinisk immunosuppression till följd av sjukdom eller behandling. Det skall heller inte ges till barn med allvarlig astma. 

  Mer information om de olika vaccinsorterna

 • Kostnad för betalande kunder

  Priserna inkluderar grundavgift samt vaccinkostnad.

  Fluenz Tetra®  350 SEK/dos

  Pneumovax®  350 SEK/dos

  Vaxigrip Tetra® 170 SEK/dos

  Kostnadsfri vaccination för riskgrupper

  Enligt regionfullmäktiges beslut 2002-06-10 erbjuds personer som fyllt 65 år, kostnadsfria vaccinationer mot influensa och pneumokocker. Personer yngre än 65 år som tillhör någon riskgrupp ska också erbjudas kostnadsfri influensavaccination.  

Informationsstöd

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.