Influensasäsong 2021-2022

Information angående vaccination mot säsongsinfluensa 2021

Årets vaccinationskampanj mot influensa kommer på flera sätt att ha ett annat upplägg jämfört med tidigare. Vaccinationerna mot covid-19 pågår alltjämt, och många i målgrupperna för influensavaccination skall samtidigt erbjudas en tredje dos covidvaccin. Detta innebär att olika startdatum kommer att gälla för olika målgrupper.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation kommer boende på SÄBO, personer med hemtjänst och hemsjukvård samt alla över 80 års ålder att erbjudas en påfyllnadsdos av covidvaccin med start under oktober. Vissa kan då samtidigt också få influensavaccin.

 • Vaccin mot säsongsinfluensa (Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra) kan ges vid samma tillfälle som påfyllnadsdos av covidvaccin.
 • Högdos influensavaccin (Fluzone HD) skall ej ges samtidigt som covidvaccin. Det skall gå minst 7 dagar mellan dessa vaccinationer.

Den allmänna vaccinationsstarten för övriga 65 år och äldre samt medicinska riskgrupper är den 9 november.

Vaccination av vårdpersonal kan starta från den 22 november.

 

Vaccination mot influensa (Folkhälsomyndigheten.se)

Ny modell för tilldelning av vaccin

 • De senaste säsongerna har det varit brist på influensavaccin. Region Skåne försöker varje år öka volymen av vaccindoser som köps in men tillgången är begränsad. Till följd av den återkommande bristsituationen kommer i år en ny tilldelningsmodell att tillämpas för fördelning av tillgängliga vaccindoser.

  Modellen utgår från förra årets genomsnittliga vaccinationstäckning samt listningsgrad av personer 65 år och äldre per VC, jämte det antal riskpatienter yngre än 65 år som enheten vaccinerade föregående säsong. Varje VC är således garanterad en viss volym som beräknas täcka behovet för vaccination av listade riskpatienter. En begränsad möjlighet att beställa ytterligare vaccindoser kommer att finnas, till exempel för att täcka behovet för personalvaccinationer.

Beställningsrutin

 • För att säkerställa tillgången av influensavaccin ber vi er se över ert behov och lägga era beställningar snarast möjligt. Doser av säsongsinfluensavaccin finns nu på lager.

  Vid beställning gäller Region Skånes upphandlade priser.

  Säsongsinfluensavaccin

  • Upphandlat säsongsinfluensavaccin är Influvac Tetra® utan kanyl, från BGP Products AB och avtalspriset för en dos är 49,35 SEK.

   Upphandlade förpackningar:

   För primärvården:

   10x0,5ml – varunummer 070322 – Influvac Tetra® utan nål. Detta kan beställas från och med måndagen den 11 oktober.

   Beställningmall för primärvården: Influvac Tetra® utan nål - varunummer 070322

   För sjukhusen och privata utförare med avtal (LOL):

   10x0,5ml – varunummer 395073 – Influvac Tetra® med nål. 

   Beställningsmall för sjukhusen och privata utförare med avtal (LOL): Influvac Tetra® med nål - varunummer 395073

   Beställning av Influvac Tetra® görs via Oriolas kundservice på den avsedda beställningsmallen:

   Fyll i kundnummer, leveransadress samt antal förpackningar. OBS! Kundnumret är viktigt!

   Den ifyllda beställningsmallen mejlas till

   E-post: order@oriola.com

   Tele: 031-88 72 90

   Fax: 031-88 64 30

   För att kunna beställa Influvac Tetra ® så måste ni, som beställare, ha ett registrerat kundnummer hos Oriola. För er som inte har något kundnummer så fås det genom att kontakta Oriolas kundservice på mail: nykund@oriola.com

   Enbart mindre beställningar (max 4 frp/order) kan göras via ApoEx. För en snabbare hantering ska ordrar göras via Oriola för direktleverans därifrån.

  • Högdosvaccinet Fluzone HD/Efluelda® utan kanyl från Sanofi Pasteur, kommer i år att kunna beställas av vårdcentraler för vaccination av äldre boende på SÄBO.

   Avtalspriset är sekretessbelagt. Se vidare nedan under Beträffande sekretesspriser.

   Upphandlade förpackningar av Fluzone HD/Efluelda®:

   10x0,7 ml – varunummer 776078

   Beställning av Fluzone HD/Efluelda® görs antingen via Vaccinservices hemsida eller via Oriolas kundservice

   Hemsida: http://vaccinservice.se/bestall/ 

   Tele: 031-88 72 90

   Fax: 031-88 64 30

   E-post: order@oriola.com

   För att kunna beställa Fluzone HD/Efluelda® så måste ni, som beställare, ha ett registrerat kundnummer hos Oriola. Vaccinet kan beställas från och med måndagen den 11 oktober. För er som inte har något kundnummer så fås det genom Oriolas kundservice eller genom registrering via följande länk: http://vaccinservice.se/blikund/ eller genom att kontakta Oriolas kundservice på mail: nykund@oriola.com

  • Fluenz Tetra® säljs av Astra Zeneca.

   Tillgänglig förpackning av Fluenz Tetra®:

   0,2 ml förfylld näspipett för engångsbruk

   10x0,2 ml - varunummer 551586

   Beställning av Fluenz Tetra® görs via Tamros kundservice

   Tele: 0771-150030

   E-post: vaccin@tamro.com

   För att kunna beställa Fluenz Tetra® så måste ni, som beställare, ha ett registrerat kundnummer hos Tamro. För er som inte har något kundnummer så fås det genom Tamros kundservice eller genom registrering via följande länk:

   https://www.tamro.se/vaccin/

  • OBS! Kanyler behöver beställas separat till både Influvac Tetra® och Fluzone HD/Efluelda®!  Vaccinet levereras i förfylld spruta utan kanyl. Detta gäller både endos- och tiodos förpackning. Anledningen är EU-direktivet 2010/32 EU mot stick- och skärskador med stöd av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2012:7.

   Varje enhet måste därför själv beställa och bekosta sina kanyler. Upphandlad blå kanyl, SOL-CARE Safety Needle, (0,6x25mm) vnr 26944 från KaroPharma är den kanyl som för närvarande är upphandlad och rekommenderas.

   Produktkatalog - Injektion och infusion centrala infarter och regional anesti, pumpspecifika aggregat

  Pneumokockvaccin

  • Angående pneumokockvaccination:

   Pneumokockvaccination till ålderspensionärer med Pneumovax® rekommenderas vid ett tillfälle. Vad gäller pneumokockvaccination av övriga riskgrupper, se separat dokument Regionala riktlinjer för pneumokockvaccination på Vårdgivare i Skåne 

   Pneumovax®

   Upphandlat pneumokockvaccin är Pneumovax®  från MSD. Avtalspriset för en dos är 215 SEK.

   Upphandlad förpackning av Pneumovax®:

   1x0,5ml - varunummer 373611

   10x0,5 ml – varunummer 466587

   Beställning av Pneumovax® görs direkt via MSD Vaccinservice

   MSD meddelar att man för närvarande har gott om Pneumovaxs i 1-pack och uppmanar beställare att lägga order på det istället för på 10-pack under några veckor framöver.

   Tele: 0771-51 51 00

   Fax: 0771-51 51 01

   E-post: order@msdvaccinservice.se

   För att kunna beställa Pneumovax® så måste ni, som beställare, inneha ett registrerat kundnummer hos MSD Vaccinservice. För er som inte innehar något kundnummer hos MSD Vaccinservice så fås det genom registrering via följande länk: https://msdvaccinservice.se/bli-kund/

  Beträffande sekretesspriser

  • De nationellt upphandlade vaccinerna Fluenz Tetra® och Fluzone HD/ Efluelda® omfattas av sekretesspriser.

   Vid behov kan dessa erhållas genom att man skickar ett mail till koncerninkop-lakemedel@skane.se. Skriv ”Prisfråga” i ämnesraden och ange vilken verksamhet frågan kommer ifrån.

   Vid förekomst av sekretesspriser, tänk då på vad det innebär att ta del av information, att den som hanterar sekretessuppgifter omfattas av tystnadsplikt, vilket bl.a. innebär ett åtagande att inte diskutera och föra vidare innehållet till andra än de som är berörda och behöver ta del av informationen i tjänsten. I samband med informationen är det viktigt att man informerar om sekretessen.

   Vid eventuell debitering av patient, måste, vid förekomst av sekretesspris, inköpspriset per dos för vaccinet avrundas uppåt samt slås samman med grundavgiften, så att det verkliga upphandlade priset inte blir uppenbart för patienten och publikt.

   Kostnad för betalande kunder:

   Priserna inkluderar grundavgift + vaccinkostnad

   Influvac Tetra®  150 SEK/dos

   Fluenz Tetra®  350 SEK/dos

   Pneumovax®  320 SEK/dos

 • Årets influensavaccin innehåller följande fyra stammar:

  • A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09
  • A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)
  • B/Washington/02/2019 (B/Victoria)
  • B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata)

  Aktuella influensavacciner säsongen 2021-22

  Influvac Tetra®

  Upphandlat säsongsinfluensavaccin för vuxna och barn från 6 månaders ålder.

  Fluzone® HD Quadrivalent – för vaccination av äldre på SÄBO

  Region Skåne har i år på nationellt avtal köpt in högdosvaccinet Fluzone® HD att användas för vaccination av äldre boende på SÄBO. Detta vaccin innehåller fyra gånger så hög halt av influensa antigen jämfört med standardvaccin och har indikationen vaccination av äldre över 60 år. Studier har visat på ett bättre vaccinationsskydd hos denna grupp som ofta svarar sämre på vanligt influensavaccin. Den inköpta volymen skall täcka behovet för att vaccinera samtliga personer som bor på SÄBO. Vaccinet finns registrerat under namnet Efluelda®, men kommer nu i amerikansk förpackning. Generell licens finns. Vaccinet har sekretesspris. Se vidare nedan under Beträffande sekretesspriser.

  Vaxigrip Tetra®

  En mindre mängd Vaxigrip Tetra kommer att finnas tillgängligt att beställa till primärvården om Influvac Tetra börjar ta slut och fortsatt behov finns. Mer information kommer då.

  Fluenz Tetra®

  Det nasala vaccinet Fluenz Tetra® är i år nationellt upphandlat och tillgängligt från och med 2021-09-01. Vaccinet har sekretesspris. Se vidare nedan under Beträffande sekretesspriser.

  Fluenz Tetra® är ett levande försvagat influensavaccin med indikation till barn mellan 2-18 år. Vaccinet ges som nässpray. Tidiga studier visade på en bättre skyddseffekt jämfört med traditionellt inaktiverat influensavaccin, men senare data har visat mer likartad skyddseffekt av de båda vaccintyperna. Då det är ett levande vaccin är det kontraindicerat till barn med klinisk immunosuppression till följd av sjukdom eller behandling. Det skall heller inte ges till barn med allvarlig astma (se Fass).

  OBS! Förstahandsalternativet för barnvaccination är Influvac Tetra® enl ovan.

 • Kostnad för betalande kunder:

  Priserna inkluderar grundavgift + vaccinkostnad

  Influvac Tetra®  150 SEK/dos

  Fluenz Tetra®  350 SEK/dos

  Pneumovax®  320 SEK/dos

  Enligt regionfullmäktiges beslut 2002-06-10:

  Ålderspensionärer erbjuds kostnadsfria vaccinationer mot influensa och pneumokocker. Kostnadsfriheten - som omfattar såväl vaccinering som vaccin - gäller för personer som fyllt 65 år. Personer under 65 år som tillhör någon av riskgrupperna ovan ska också erbjudas kostnadsfri influensavaccinering.

Riskgrupper

 • Följande riskgrupper löper ökad risk att drabbas av allvarlig sjukdom av influensa och bör därför erbjudas säsongsinfluensavaccin:

  • Personer 65 år och äldre
  • Gravida efter graviditetsvecka 16
  • Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
   • kronisk hjärtsjukdom
   • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
   • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
   • kronisk lever- eller njursvikt
   • diabetes mellitus
   • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

  Vaccinationen mot säsongsinfluensa behöver upprepas varje år då skyddet av detta vaccin minskar relativt snabbt samt eftersom de influensastammar som cirkulerar ändras över åren.

  Utförliga vaccinationsrekommendationer för influensa finns i Folkhälsomyndighetens dokument Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper (Folkhälsomyndigheten)

  Folkhälsomyndigheten betonar även vikten av vaccination till

  • Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
  • All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.

Aktuellt influensaläge

 • V 2. 
  Årets influensaepidemi pågår men aktiviteten har inte ökat nämnvärt senaste veckorna. Influensa A av typ H3N2 dominerar helt bland de konstaterade fallen.

  Personer 65 år och äldre samt personer i medicinska riskgrupper som ännu inte vaccinerat sig mot årets säsongsinfluensa bör göra det så snart som möjligt.

  influensaläge v.2.png

   

Informationsstöd

Information från Vårdhygien

Kontakt

Smittskydd Skåne
Telefonnummer: 040-33 71 80
E-post: smittskydd.skane@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.