Influensasäsong 2018-2019

Tisdagen den 6 november startar årets influensavaccinationskampanj i Skåne. Vaccination syftar till att skydda grupper med ökad risk för ett allvarligt sjukdomsförlopp om de skulle drabbas av influensa.

 • Aktuellt influensaläge

  V.3
  Influensaspridningen har planat ut nu efter nyår och så ser det ofta ut varje säsong. Sannolikt kommer aktiviteten att öka närmaste veckorna. Under föregående vecka diagnosticerades 47 personer i Skåne med laboratorieverifierad influensa, 39 hade influensa A av typen H1 och 8 hade influensa A H3, ingen influensa B.

  Influensakurva v.2 2019

 • Årets influensavaccin

  Årets influensavaccin innehåller följande fyra stammar

  • A/Michigan/45/2015(H1N1) pdm09
  • A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)
  • B/Colorado/06/2016 (B/Victoria)
  • B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata)

  Upphandlat säsongsinfluensavaccin för vuxna är Influvac Tetra® från BGP Products AB. Upphandlat säsongsinfluensavaccin för barn 6 mån – 18 år är Vaxigrip Tetra® från Sanofi Pasteur.

  Anledningen till att det är olika vaccin för vuxen och barn är att Influvac Tetra inte ännu innehar godkänd barnindikation.

  Det nasala vaccinet Fluenz Tetra® har vi inget avtalspris på denna säsong.

  Fluenz Tetra® är ett levande försvagat influensavaccin med indikation till barn mellan 2-18 år. Vaccinet ges som nässpray. Tidiga studier visade på en bättre skyddseffekt jämfört med traditionellt inaktiverat influensavaccin, men senare data har visat mer likartad skyddseffekt av de båda vaccintyperna. Då det är ett levande vaccin är det kontraindicerat till barn med klinisk immunosuppression till följd av sjukdom eller behandling. Det skall heller inte ges till barn med allvarlig astma(se Fass).

 • Beställningsrutin

  För att säkerställa tillgången av influensavaccin ber vi er se över ert behov och lägga era beställningar snarast möjligt. Doser av säsongsinfluensavaccin finns nu på lager.

  Vid beställning gäller Region Skånes upphandlade priser.

  Beställningsmall Influvac 2018

  Beställningsmall Influvac 2018 (pdf)

  Säsongsinfluensavaccin

  Influvac Tetra - Vuxenvaccination

  Upphandlat säsongsinfluensavaccin för vuxenvaccination är Influvac Tetra® utan kanyl, från BGP Products AB och avtalspriset för en dos är 36,99 SEK.

  Upphandlade förpackningar av Influvac Tetra®:

  • 1x0,5ml - varunummer 553871
  • 10x0,5ml – varunummer 070322
  Kanyler behöver beställas separat 

  Vaccinet levereras i förfylld spruta utan kanyl. Detta gäller både endos- och tiodos förpackning. Anledningen är EU-direktivet 2010/32 EU mot stick- och skärskador med stöd av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2012:7.

  Varje enhet måste därför själv beställa och bekosta sina kanyler. Upphandlad blå kanyl, BD Eclipse, (0,6x25mm) från Becton Dickinson är den kanyl som för närvarande är upphandlad och rekommenderas.

  Beställning av Influvac Tetra görs via Oriolas kundservice på den där för avsedda beställningsmallen. Fyll i kundnummer, leveransadress samt antal förpackningar.

  Kundnumret är viktigt!
  Den ifyllda beställningsmallen mejlas till
  E-post: Contact
  Tele: 031-88 72 90
  Fax: 031-88 64 30

  Vaxigrip Tetra- Enbart Barnvaccination upp till 18 år

  Upphandlat säsongsinfluensavaccin för barn är Vaxigrip Tetra® utan kanyl, från Sanofi Pasteur och avtalspriset för en dos är 45,80 SEK.

  Upphandlade förpackningar av Vaxigrip Tetra®:

  • 1x0,5ml - varunummer 113010
  • 10x0,5ml – varunummer 527182
  Kanyler behöver beställas separat

  Vaccinet levereras i förfylld spruta utan kanyl. Detta gäller både endos- och tiodos förpackning. Anledningen är EU-direktivet 2010/32 EU mot stick- och skärskador med stöd av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2012:7.

  Varje enhet måste därför själv beställa och bekosta sina kanyler. Upphandlad blå kanyl, BD Eclipse, (0,6x25mm) från Becton Dickinson är den kanyl som för närvarande är upphandlad och rekommenderas

  Beställning av Vaxigrip Tetra® görs antingen via Vaccinservices hemsida eller via Oriolas kundservice
  Hemsida: http://vaccinservice.se/bestall/
  Tele: 031-88 72 90
  Fax: 031-88 64 30
  E-post: Contact

  För att kunna beställa Vaxigrip Tetra ® så måste ni, som beställare, ha ett registrerat kundnummer hos Oriola. För er som inte har något kundnummer så fås det genom Oriolas kundservice eller genom att registrera sig som kund.

  Det finns även möjlighet att beställa en mindre mängd Vaxigrip Tetra® via Apoex AB, Region Skånes läkemedelsdistributör.

  Fluenz Tetra

  Detta vaccin är inte avtalat.
  Förstahandsalternativet för barnvaccination är Vaxigrip Tetra enl ovan.
  Fluenz Tetra säljs av Astra Zeneca.

  Tillgänglig förpackning av Fluenz Tetra:

  • 1x1 st - varunummer 163358

  Beställningar görs via Apoex AB (Region Skånes läkemedelsdistributör).

  Pneumokockvaccin

  Pneumovax

  Upphandlat pneumokockvaccin är Pneumovax från MSD. Avtalspriset för en dos är 215 SEK.

  Upphandlad förpackning av Pneumovax:

  • 1x0,5ml - varunummer 373611

  Beställning av Pneumovax görs direkt via MSD Vaccinservice
  Tele: 0771-51 51 00
  Fax: 0771-51 51 01
  E-post: Contact

  För att kunna beställa Pneumovax så måste ni, som beställare, inneha ett registrerat kundnummer hos MSD Vaccinservice. För er som inte innehar något kundnummer hos MSD Vaccinservice så fås det genom registrering som kund.

  Avseende kostnader för betalande kunder gäller priser;
  Influvac Tetra 40 SEK/dos + Grundavgift på 100 SEK
  Vaxigrip Tetra (enbart barnvaccination) 50 SEK/dos + Grundavgift på 100 SEK
  Fluenz Tetra listpris SEK/dos + Grundavgift på 100 SEK
  Pneumovax 220 SEK/dos + Grundavgift på 100 SEK

  Per Hagstam 
  Bitr Smittskyddsläkare 
  Tfn 040-33 71 84

  Bengt Ljungberg
  Ordf Läkemedelsrådet

  Harald Forsgren
  Strategisk Inköpare
  Kategori Läkemedel

 • Pneumokockvaccination

  Pneumokockvaccination till ålderspensionärer med Pneumovax rekommenderas vid ett tillfälle. Vad gäller pneumokockvaccination av övriga riskgrupper, se separat dokument Regionala riktlinjer för pneumokockvaccination på Vårdgivare i Skåne.

  För beställningsinformation, se fliken Beställningsrutin.

 • Influensainformation gällande gravida
 • Kampanjmaterial samt hälsodeklarationer

  Kampanjen för influensavaccination riktar sig till personer som är över 65 år, gravida och medicinska riskgrupper. Alla över 65 år i Skåne får ett vykort med rekommendation om influensavaccination. Kampanjen syns också på mottagningar och 1177.se. Patienter och invånare hänvisas alltid till 1177.se för fördjupad information om influensa och vaccination.

  Mottagningar kan beställa tryckt kampanjmaterial. Fördjupad information översatt till sex språk finns för utskrift på 1177.se

  Hälsodeklaration samt mall för vaccinationstider hittar ni längs ner på sidan. 

  Beställ influensamaterial

  Kampanjmaterial till samtliga riskgrupper
  Affisch om influensa och gratis vaccinering (pdf)

  Flyer med fördjupad information om influensa (pdf)

  Affisch om influensa till utlandsfödda (pdf). Texten i affischen är översatt till följande  språk: albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, engelska, polska och somaliska. Affischen innehåller samtliga språk.

  Kampanjmaterial till gravida
  Affisch om influensa för gravida (pdf)

  Handhygien och hostetikett
  Affisch på svenska om hostetikett (pdf)

  Hälsodeklaration

  Hälsodeklaration med kronisk sjukdom (pdf)

  Hälsodeklaration utan kronisk sjukdom (pdf)

  Hälsodeklaration utan svevac registrering (pdf)

  Mall för vaccinationstider

  Mall för vaccinationstider (pdf)

 • Riskgrupper

  Riskgrupper

  Följande riskgrupper löper ökad risk att drabbas av allvarlig sjukdom av influensa och bör därför erbjudas säsongsinfluensavaccin:

  • Personer 65 år och äldre
  • Gravida efter graviditetsvecka 16
  • Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
   • kronisk hjärtsjukdom
   • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
   • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
   • kronisk lever- eller njursvikt
   • diabetes mellitus
   • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

  Vaccinationen mot säsongsinfluensa behöver upprepas varje år då skyddet av detta vaccin minskar relativt snabbt samt eftersom de influensastammar som cirkulerar ändras över åren.

  Utförliga vaccinationsrekommendationer för influensa finns i Folkhälsomyndighetens dokument:

  Enligt regionfullmäktiges beslut 2002-06-10 erbjuds ålderspensionärer kostnadsfria vaccinationer mot influensa och pneumokocker. Kostnadsfriheten - som omfattar såväl vaccinering som vaccin - gäller för personer som fyllt 65 år.

  Personer under 65 år som tillhör någon av riskgrupperna ovan ska också erbjudas kostnadsfri influensavaccinering.

 • Presentationer från upptaktsmöte

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter