Influensasäsong 2020/2021

Nationell vaccinationsstart för säsongen 2020/2021 är den 3 november. Personalvaccination i Region Skåne kan starta den 16 november.

Följande riskgrupper löper ökad risk att drabbas av allvarlig sjukdom av influensa och bör därför erbjudas säsongsinfluensavaccin:

 • Personer 65 år och äldre
 • Gravida efter graviditetsvecka 16
 • Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Vaccinationen mot säsongsinfluensa behöver upprepas varje år då skyddet av detta vaccin minskar relativt snabbt samt eftersom de influensastammar som cirkulerar ändras över åren.

Utförliga vaccinationsrekommendationer för influensa finns i Folkhälsomyndighetens dokument Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper.

Vänligen läs Folkhälsomyndighetens information inför höstens vacination. På grund av rådande situation behövs en annan planering, se Folkhälsomyndighetens information inför höstens vaccinationer

Influensasidan kommer att uppdateras kontinuerligt under hösten.

Influensainformation

Sammanfattning av säsongen 2019/2020

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter