Influensasäsong 2018-2019

Tisdagen den 6 november är den nationella starten för influensavaccinering. Här hittar du information om höstens upptaktsmöten och aktuellt influensaläge 2017-2018.

Höstens upptaktsmöten

Höstens upptaktsmöten hålls på eftermiddagarna i:

Vi återkommer med program.

Aktuellt influensaläge

Inför influensasäsong 2018-2019 avslutar vi säsongen 2017-2018 med en kort sammanställning av aktuellt influensaläge.

Influensasäsongen 2017-2018 har varit intensiv med omfattande smittspridning och många sjuka. Influensa B har dominerat nästan helt och detta är ovanligt. Först framåt vårvintern började influensa A också cirkulera men i begränsad omfattning.

Åldersfördelningen bland de konstaterade fallen framgår av följande diagram:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter